Copy

Kære tillidsvalgt

Fusion af a-kasser er en realitet og til gavn for dig og dine kollegaer. Og så viser delresultat fra det store forskningsprojekt Følger efter elulykker, at ofre for elulykker har øget sygefravær.
OK21-forhandlingerne tager form, og køreplanerne ligger klar.
Og så vandt forbundet en retssag, som kan få principiel betydning.
Derudover kan du se de nye anbefalinger ved natarbejde og læse om trepartsaftale om barselsdagpenge samt ny hjemmeside om farlige stoffer.

Din Faglige A-kasse er en realitet

Billede viser afstemning om a-kassen
Foto: Claus Boesen
A-kasse-fusion | Fra nytår får medlemmerne en ny faglig a-kasse: "Når vi samler kræfterne, kan vi frigive ressourcer til netop at styrke den fagligt funderede rådgivning til gavn for Dansk El-Forbunds medlemmer." forklarer ny a-kasse-formand Benny Yssing.
Læs om fusionen

Køreplaner for OK21-forhandlinger

Illustration med OK-mærke og afstemning
OK21 | Køreplanerne for overenskomstforhandlingerne 2021 for offentligt ansatte ligger klar. Senest 15. december bliver kravene for hhv. stat, regioner og kommuner udvekslet mellem de respektive forhandlingsparter.
Få overblikket

Resultat: Ofre for elulykker er oftere syge

Billede viser væltet pilleglas
Elulykker | ”Personer, der har været ude for en elulykke, har ikke bare mere sygefravær og flere lægebesøg end andre, men også en lavere arbejdsmarkedstilknytning.” Det er opsummeringen af delresultat fra forskningsprojektet Følger efter elulykker.
Læs hele artiklen
VIGTIGT MEDDELELSE:
Logo for Betalingsservice

16.000 har allerede givet samtykke – har du og dine kollegaer?

I skal ændre jeres betalingsservice. Hvis du eller din kollega endnu ikke har givet os samtykke til ændre den for jer, så skynd jer at udfylde denne blanket – så er I også med i konkurrencen om 10 multitool-sæt fra Dansk El-Forbunds webshop.

Det tager kun 2 minutter. Og når du er færdig, kan du bede din kollega om at gøre det samme:

> Log ind med NemID og klik accepter

Forsikringsselskab løb en risiko og tabte

Illustration af hammer og mønter
Erstatning | Forsikringsselskab afventede afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – nu skal det betale renter af det tilbageholdte beløb til medlemmet. Afgørelsen kan få principiel betydning for fremtidige erstatningssager.
Læs mere om sejren

Midlertidige barselsdagpenge når barn er hjemsendt

Billede af far som hjemmeskoler sine to børn
Corona | Ny trepartsaftale giver forældre mulighed for at få barselsdagpenge i op til 10 dage, hvis de har hjemsendte børn under 14 år. Man skal dog opfylde nogle betingelser for at få penge udbetalt.
Læs om aftalen og se betingelser
Bliv klogere på dit fag med forbundets temamøder

Arbejdsgivere kan nu kræve COVID-19-test

Corona | Folketinget har vedtaget et lovforslag, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19. Testen skal så vidt muligt foretages i arbejdstiden, og medarbejderen har krav på en begrundelse for testen.
Se hele det vedtagne lovforslag

Nye anbefalinger ved natarbejde

Billede viser nattehimmel
Natarbejde | Nyt faktaark om natarbejde:
  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Højst 9 timers varighed pr. vagt
Sådan lyder de nye forskningsbaserede anbefalinger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Anbefalingerne omhandler også gravides omfang af natarbejde.
Download faktaarket

Ny hjemmeside: Renover-sikkert.dk

Illustration fra den nye hjemmeside
Farlige stoffer | BFA Bygge og Anlæg lancerer en ny hjemmeside, som skal gøre det lettere at opdage sundhedsskadelige stoffer i gamle byggematerialer – ud fra samme koncept som Asbest-huset.
Læs mere om den nye hjemmeside
Forside til folder

Har I en lærling?

Det er hos jer, at lærlingen bliver en god elektriker. Derfor er det vigtigt, at du og dine kollegaer går foran som gode eksempler.

Sæt fokus på den gode oplæring med folderen fra Sikkerhedsstyrelsen og Dansk El-Forbund.

Start med de tre gode råd:

  1. Tilpas arbejdsopgaverne
  2. Giv feedback
  3. Skab et godt arbejdsmiljø
> Læs hele folderen
Lokal­afdeling
Ungdom
Mit DEF
Kontakt
A-kasse

DANSK EL-FORBUND

Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf: 33 29 70 00
def@def.dk

Se webversion
Følg Dansk El-Forbund på Facebook
Besøg def.dk
Følg Dansk El-Forbund på LinkedIn