Copy

Kære <<First Name>>

Organisationsaftale om midlertidig arbejdsfordeling

CO-Industri har indgået en organisationsaftale med Dansk Industri om adgang til nedsættelse af arbejdstiden op til 80 procent for personer omfattet af den midlertidige arbejdsfordeling.

Organisationsaftalen blev indgået 22. december 2020 og udløber 31. december 2021.

Adgangen til arbejdstidsnedsættelsen sker gennem lokalaftale efter IOK § 8, stk. 7 og IFOK § 23, stk. 7. Lokalaftalen skal indgås mellem dig som tillidsrepræsentant og virksomheden.

Lokalaftalen skal sendes til Dansk Industri og CO-Industri til orientering, samt Dansk El-Forbund og øvrige berørte medlemsforbund i CO-Industri. Virksomheden skal samtidig orientere jobcentret. Hvis du eller virksomheden ikke fremsender lokalaftalen, kan arbejdsfordelingen med arbejdstidsnedsættelse over 50 procent ikke sættes i værk.

På virksomheder, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter til at repræsentere de berørte medarbejdere, er der enighed om, at lokalaftalen kan indgås mellem virksomheden og lokalafdelingen, tilknyttet et medlemsforbund i CO-Industri.

Den grundlæggende forudsætning for aftalen er, at de dagpengeberettigede medarbejdere, som aftalen omfatter, er berettiget til forhøjet dagpengesats efter de gældende regler i forbindelse med midlertidig arbejdsfordeling på grund af Covid-19.

Der er udarbejdet en skabelon til lokalaftale, som Dansk El-Forbund opfordrer dig til at benytte.

Download skabelon til lokalaftale

Organisationsaftale

Mellem Dansk Industri og CO-Industri vedr. midlertidig arbejdsfordeling grundet Covid-19
> Download aftalen

Tema: Corona og covid-19

Få overblik over aftaler, regler, anbefalinger, arbejdsmiljøspørgsmål og uddannelse
> Gå til temasiden
Lokal­afdeling
Ungdom
Min side
Kontakt
A-kasse

DANSK EL-FORBUND

Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf: 33 29 70 00
def@def.dk

Se webversion
Følg Dansk El-Forbund på Facebook
Besøg def.dk
Følg Dansk El-Forbund på LinkedIn