Copy
Europees nieuws voor de regio Arnhem Nijmegen
BRUSSELS LOF
vlag van de EU

Brussels Lof december 2020

Voor de regio het Europees netwerk uitbreiden, dat netwerk tot nut maken in projecten en Europese profilering organiseren: dat zijn knap grote uitdagingen in tijden van Covid-19. Maar mogelijk is het zeker! Voor de European Week of Regions and Cities hebben we (hopelijk eenmalig) een tijdelijk digitaal jasje gevonden: lees verder hoe we daar o.a. NextGarden hebben gepositioneerd.
En afgelopen week was ons ‘flagship event’: de internationale Polis conferentie. Met een goed regionaal team, samenwerking in Brussel en steun van de provincie hebben we voor maximale digitale inhoud en zichtbaarheid gezorgd, meer dan 900 deelnemers bereikt en bovenal op EU niveau steun gekregen voor de regionale ambities op duurzame mobiliteit.
Genoeg beweging dus, helaas ook binnen Bureau Brussel met het aanstaande vertrek van Geert. Maar positief kijken we naar het versterkingsproces van de regio: een sterkere regio betekent een sterkere lobby!

Groeten, Geert & Arnout

Regio Arnhem Nijmegen roept samen met EU regio’s op tot meer duurzame mobiliteit

Urban Green-Deal-Makers Pledge ondertekend tijdens Polis 2020, virtueel gehost door de Regio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland.
De Europese Polis conferentie 2020 over duurzame mobiliteit is afgerond met een topontmoeting tussen bestuurders verantwoordelijk voor mobiliteit en vertegenwoordigers van de Europese Unie. Ze gingen in dialoog om hun bijdrage aan de Green Deal te bespreken hoe de EU steden en regio's kan ondersteunen om nog beter te presteren. In totaal zetten 16 regio’s en steden hun handtekening onder de Urban Green-Deal-Makers Pledge. Daarin beloven ze zich volledig in te zetten om rond 2030 een emissiereductie van 55% te bereiken door de verschuiving naar duurzame stedelijke mobiliteit te versnellen. De Europese coronaherstelfondsen zijn daarbij cruciaal.
Vanwege COVID 19 was Polis 2020 dit jaar volledig digitaal, met de Regio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland als virtuele gastheer. Het congres is door 933 beleidsmakers van Europese steden en regio’s en van de Europese Commissie bezocht. Dit is een recordaantal bezoekers ten opzichte van de 650 fysieke bezoekers in 2019. De deelnemers kwamen uit 46 verschillende landen waarvan 214 uit Nederland. In totaal waren en 230 sprekers verdeeld over 40 sessies.
LEES VERDER →

Digitale Europese week over voedsel en landbouw

Dit jaar vond de European Week of Regions and Cities (EWRC) vanwege corona volledig digitaal plaats. De regio Arnhem Nijmegen zette zich op de kaart door samen met Oost Nederland en onder de vlag van Th!nkEast Netherlands een online programma rond het thema “Smart Food Production” te organiseren. Hoogtepunten van dit programma waren een goed bezocht webinar op 21 oktober onder de titel “Climate neutral and circular food production” en een promotiefilm over voedsel- en landbouw innovaties in de regio Arnhem Nijmegen en andere regio’s in Oost Nederland. 
LEES VERDER →

Geslaagd werkbezoek europarlementariër Bert-Jan Ruissen

Op 5 november bracht europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) een digitaal werkbezoek aan Oost Nederland. Ruissen zit in het Europees Parlement en richt zich met name op het thema landbouw en voedsel. Onder leiding van Burgemeester Jan Kottelenberg (gemeente Neder-Betuwe) presenteerden de wethouders Cathelijne Bouwkamp (gemeente Arnhem/Regio Arnhem Nijmegen) en Gerard van Deelen (gemeente Scherpenzeel/Regio Foodvalley) hoe in Oost Nederland wordt gewerkt aan de verduurzaming van de voedselketen. Ruissen werd gevraagd het belang van krachtige regio’s zoals in Oost-Nederland, in Brussel te behartigen en te zorgen voor financiële middelen om de innovatiekracht verder te stimuleren

LEES VERDER →

Regio presenteert zich tijdens EU Hydrogen Week

De Regio Arnhem Nijmegen is, mede namens Oost-Nederland, al een tijdje lid van het European Hydrogen Valleys Platform. Hier werken we samen met andere Europese regio’s aan innovatieprojecten op het gebied van waterstof. Op 24 november hebben we dit verder vorm gegeven door ons regionaal ecosysteem te presenteren aan andere Europese regio’s, van Groningen, tot Schotland en het Portugese Medio Tejo.
Jeroen Herremans lichtte als civic entrepreneur Energy van The Economic Board onder meer het Connectr initiatief toe. Hier worden komende jaren innovatieprogramma’s verder vormgegeven in de regio, samen met bedrijven en oa. de HAN. Europese samenwerking moet hier een plek vinden en leiden tot nieuwe financiering in de komende EU programmabegroting.
Jochem Garthoff van Kiemt ging verder in op partijen en initiatieven uit de regio op het gebied van waterstof. Zo wordt er gewerkt aan waterstof binnen vaart en smart energy hubs met innovatie energiesystemen.
Het European Regions for Hydrogen Society event vond digitaal plaats in het kader van de EU Hydrogen Week. Het is terug te kijken via: go.irradiare.com/3ntosk

EU kans uitgelicht: Innovation Fund met 100 miljoen euro voor innovatieve energie projecten

Innovation Fund: Voortbouwend op het succes van de eerste oproep voor grootschalige projecten, lanceert de Europese Commissie de oproep voor het Innovation Fund voor kleinschalige projecten op het gebied van schone energietechnologie.
Met deze oproep wil de Commissie schone technologieën ondersteunen en bedrijven helpen die in schone energie en schone industrie investeren. Achtergrond is de EU Green Deal om de economische groei te stimuleren, lokale banen te creëren en de Europese industrie een concurrentievoordeel te geven.
Deze oproep is gericht op projecten met een investeringsuitgaven tussen € 2,5 en 7,5 miljoen. In totaal investeert de EU € 100 miljoen in innovatieve schone technologieën die zullen bijdragen aan het groene herstel van Europa.
De oproep staat open voor projecten in hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang en -opslag. De fondsen kunnen worden gebruikt in samenwerking met andere overheidsfinancieringsinitiatieven, zoals staatssteun of andere financieringsprogramma's van de EU.
 
Projecten zullen worden beoordeeld op basis van:
  • hun potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te vermijden
  • financiële en technische volwassenheid
  • schaalvergroting
Zowel private als publieke organisaties kunnen met een aanvraag komen.

Project Development Assistance interessant
Projectvoorstellen die nog niet ver genoeg gevormd zijn, kunnen aanmerking komen voor ‘project development assistance’ van de Europese Investeringsbank (EIB). Dan ga je voor een ‘normale’ aanmelding, en als je wordt afgewezen kan je worden voorgedragen voor steun voor de doorontwikkeling van het project. In een volgende call sta je dan vooraan in de rij.
PDA steun komt oa. neer op capaciteitsopbouw, haalbaarheidstudies en advies.

Volgende stappen
De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 maart 2021, 17.00 uur CET.
Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/inea/node/13694
Meer info ook bij een webinar 9 dec om 10.00 uur:
https://ec.europa.eu/inea/node/13696
Interesse of een projectidee op het oog? Neem contact op met Bureau Brussel.

Geert Ritsema vertrekt bij Bureau Brussel, wordt wethouder in Ede

Geert Ritsema –op dit moment nog werkzaam bij Bureau Brussel als senior bestuursadviseur Europa- is door GroenLinks voorgedragen als wethouder in Ede. Hij krijgt daar o.a. de portefeuilles duurzaamheid, klimaat, energie transitie, wonen, maatschappelijke opvang, WMO, statushouders, participatie en inclusie.
De installatie is voorzien op 17 december. Als alles volgens plan verloopt legt Ritsema daarna zijn functie bij Bureau Brussel neer. Ritsema: “Het is zeker niet zo dat ik uitgekeken ben op het werken bij Bureau Brussel. Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan. Maar het aanbod dat GroenLinks mij doet, is buitengewoon interessant en eervol en kan ik onmogelijk afslaan.”
Ritsema hoopt en verwacht dat hij in zijn nieuwe rol regelmatig contact met de regio Arnhem Nijmegen zal onderhouden : “We blijven elkaar vast tegenkomen, daar ben ik van overtuigd.”

Nieuwe EU fondsen en de coronaherstelfondsen: bereid je nu voor

In de impasse rond de nieuwe EU begroting, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), is nog geen doorbraak bereikt. Aan het aanzienlijk uitgebreide Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 wordt de eis verbonden dat lidstaten de rechtsstaat respecteren. Polen en Hongarije zijn het niet eens met deze eis, ze zijn daarom van plan geen goedkeuring te geven aan het nieuwe MFK. Het nieuwe MFK moet goedgekeurd worden door alle lidstaten om nieuwe Europese fondsen, waaronder het corona herstelfonds NextGenerationEU, in werking te laten treden.
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de nieuwe EU programma’s verder, om tot zo min mogelijk vertraging te leiden. Te denken valt hierbij aan Interreg, EFRO, LIFE en Horizon Europe. De verwachting is dat de meeste programma’s in de tweede helft van 2021 van start gaan, maar sommige al eerder (en sommige ook later). Voor een overzicht, zie https://vng.nl/artikelen/europese-subsidies-2021-2027
Ondertussen is bekend geworden dat er voorlopig 179 miljoen aan Europees geld naar Oost-Nederland gaat. Een deel van dit geld komt als coronaherstelfonds terecht bij OP Oost. Begin tweede kwartaal 2021 kunnen projecten hier weer ingediend worden! Zie https://www.op-oost.eu/REACTEU.html
LEES MEER→

Agenda

Vanwege het coronavirus zijn enkele bijeenkomsten afgelast of verschoven. Voor andere bijeenkomsten geldt dat deze digitaal gehouden zullen worden. 
 
regioan.nl/bureaubrussel regioan.nl/bureaubrussel
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
@BureauBrussel @BureauBrussel
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden
Profiel bijwerken.