Copy
Europees nieuws voor de regio Arnhem Nijmegen
BRUSSELS LOF
vlag van de EU

Brussels Lof januari 2020

2019 was een bewogen Europees jaar en de kans is groot dat 2020 -met onder anderen de uittreding van het Verenigd Koninkrijk en de uitrol van de Green Deal- dat ook weer wordt. Voor Bureau Brussel is het jaar in ieder geval bewogen begonnen. In de eerste maand van het jaar dienen wij maar liefst 4 Europese subsidie aanvragen in. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Ook berichten we over de laatste ontwikkelingen in Brussel rond de Green Deal van Frans Timmermans en blikken we vooruit op onze plannen en op Europese kansen voor de regio Arnhem Nijmegen in 2020.
Veel leesplezier gewenst van Arnout, Ferit en Geert

Europees Parlement wil ambitieuzere Green Deal

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement steunt de Europese Green Deal  en wil deze op een aantal punten zelfs aanscherpen. Dat bleek tijdens een plenaire stemming op 15 januari jongstleden. In een speciale resolutie spreekt het Parlement haar steun uit voor de Green Deal en verscherpt zij het doel voor 2030 van 50-55 % CO 2 reductie –zoals de Europese Commissie voorstelt- naar 55 %. Daarnaast benadrukt het Parlement het belang van een rechtvaardige en inclusieve transitie en dringt het aan op een adequaat gefinancierd rechtvaardig overgangsfonds (Just Transition Funds). Van speciaal belang voor de regio Arnhem Nijmegen is het feit dat het Parlement de rol van de fiets en de voetganger bij het realiseren van de transitie naar duurzaam transport onderstreept. In de Green Deal van Frans Timmermans worden deze actieve vervoerswijzen niet expliciet benoemd.
 
© European Union 2019 - Source : EP
LEES MEER →

Succesvolle bijeenkomst duurzame scheepvaart in Nijmegen

Verduurzaming van de binnenvaart en havens. Daaraan werkt Bureau Brussel met andere overheden, kennisinstellingen en de scheepvaartindustrie uit het binnen- en buitenland. Op 22 januari vond er een bijeenkomst plaats over verduurzaming van de binnenvaart in Nijmegen, bij Hotel Nimma. Met uitzicht op de Waal en de Nijmeegse haven presenteerden Nederlandse, Duitse, Belgische en andere Europese stakeholders ambitieuze projecten die helpen om de binnenvaart te verduurzamen. Via deze uitwisseling van kennis werd een basis gelegd voor verdere samenwerking.
LEES MEER →
Geert Ritsema, Bureau Brussel, over de plannen voor 2020

“Regio Arnhem Nijmegen telt in Brussel echt mee”

In een interview met The Economic Board vertelt Geert Ritsema over de ideeën van Bureau Brussel voor het komende jaar en gaat hij in op de kansen die de Green Deal van Frans Timmermans biedt voor de regio Arnhem Nijmegen : “Verduurzaming staat hoger op de Europese agenda dan ooit. Thema’s als energie en de circulaire economie krijgen de wind vol in de zeilen. Dat is goed nieuws. Zeker voor onze regio, volgens onderzoek de meest circulaire omgeving van Nederland.”
LEES HET INTERVIEW →

Circulair voedselproject Feed the City ingediend

Begin januari is het circulaire Europese samenwerkingsproject Feed the City ingediend bij de Europese Commissie. De DAR -het intergemeentelijk afvalbedrijf  van Nijmegen, Beuningen, Wijchen, Druten, Heumen en Berg en Dal- en de gemeente Nijmegen zijn partners. Het totale budget van Feed the City –een H2020 project-  bedraagt 12 miljoen euro. De DAR en de gemeente Nijmegen nemen samen voor ongeveer 250.000 euro deel aan de aanvraag. Feed the City is gericht op het opbouwen van regionale, circulaire voedselketens, met als streven om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op stedelijk of in ieder geval (sub) regionaal niveau.
LEES MEER →

Schone scheepvaart krijgt impuls met INTERNODES project

Op 9 januari heeft de regio Arnhem Nijmegen samen met laadpalenproducent Allego en met onze partnersteden Duisburg en Straatsburg bij de Europese Commissie het H2020 project INTERNODES ingediend. Doel van INTERNODES is om langs zogeheten TEN-T corridors –waarvan de Rijn-Alpine corridor er een is- het vervoer van vracht en passagiers (middels electrificatie en/of waterstof)  zo veel mogelijk naar zero-emissie te brengen en daarbij synergie te creëren met lokale en regionale opwekking van hernieuwbare energie. De nadruk ligt hierbij op het verduurzamen van de scheepvaart. Met INTERNODES speelt de regio Arnhem Nijmegen in op de Green Deal (zie ook eerste artikel van deze nieuwsbrief) van Eurocommissaris Frans Timmermans.
LEES MEER →

Voorstel Energie armoedeproject HEET definitief

In vorige edities van Brussels Lof berichtten we al uitvoerig over het INTERREG NWE project Homeowners Empowerment in the Energy Transition (HEET), waarvan de gemeente Arnhem de leadpartner is. Eind januari is het definitieve voorstel ingediend. Doel van dit project is om huiseigenaren met een smalle beurs de kans te geven om mee te doen met de energietransitie en om te voorkomen dat zij –door stijgende energieprijzen- vervallen in energiearmoede. Aan de eigenaren zal een pakket aan mogelijke interventies (isolatie maatregelen, maar ook gunstige financieringsregelingen) worden aangeboden. Naast Arnhem nemen onder anderen de steden Luik, Durham en Plymouth deel aan het consortium. Ook de Europese koepelorganisatie Energy cities is partner. Begin april horen we of het project gehonoreerd wordt.

Komende week indiening Interreg NWE project ‘Robust’ over diabetes bij kinderen

In het Interreg NWE voorstel wordt een sociale innovatieve aanpak van diabetes bij kinderen uitgewerkt. Rondom scholen moeten zogenaamde ‘Healthy Action Zones’ komen, met een gezonde leefomgeving, programma’s voor fietsen, gezonde voeding en speelgebieden. Uit het project komt ook een toolbox voor stadsplanning dat lichaamsbeweging, toegang tot groen gebied, actieve mobiliteit en gezond eten stimuleert.
In het voorstel werkt de gemeente Arnhem samen met Rijnstate en de GGD en een veelvoud aan EU partners en steden. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de laatste verbeteringen in de aanvraag!

1,8 miljoen voor innovatieve energie projecten

Twee innovatieve projecten, die bijdragen aan de reductie van CO2, ontvangen in totaal ruim 1,8 miljoen aan EFRO subsidies. In deze projecten wordt door bedrijven en kennisinstellingen uit onder meer de regio Arnhem Nijmegen samengewerkt aan de duurzame economie van de toekomst. EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze Europese subsidies worden in Oost Nederland verdeeld door het Operationeel Programma Oost.

Vraag en aanbod energiebronnen gekoppeld

Het project Smart Energy Grid regio Nijmegen’ ontwikkelt een systeem dat, door slimme keuzes, de energievraag koppelt aan het aanbod van verschillende energiebronnen (elektriciteit, warmte, groen- en waterstofgas). Het systeem, een zogenaamd “smart grid”, geeft sturing aan energietransport, omzetten van energie in andere soorten energie of opslaan van energie. De sturing van het energiesysteem vindt plaats op basis van verschillende gegevens zoals: kosten, opbrengsten, leveringszekerheid en duurzaamheid.Het consortium bestaande uit ARN (Weurt), Modderkolk Projects & Maintenance (Wijchen), Elestor (Arnhem), Oostendorp Apparatenbouw (Tiel), IF Technology (Arnhem) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt een totaal subsidiebedrag van € 405.486. De totale kosten bedragen € 902.729.

Tijdelijke energienetwerken in microgrids

Het project “Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids’ werkt aan de opslag van elektriciteit in een vliegwiel bij kleine, evt. tijdelijke, lokale elektriciteitsnetwerken (microgrids). Als het vliegwiel de maximale spanning bereikt, draait het weer terug en werkt de elektromotor als generator. Het vliegwiel werkt in een vacuüm waardoor nagenoeg geen energie verloren gaat door wrijving. Een combinatie van het vliegwiel met batterijen stabiliseert het energienetwerk omdat hiermee pieken en dalen worden opgevangen. Toepassing van dit project kan helpen de huidige knelpunten in het energienetwerk op te lossen en de energie infrastructuur toekomstbestendiger te maken. Het consortium QuinteQ Energy (Nijmegen), Thales Nederland (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Saxion Hogeschool (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.433.004. De totale kosten bedragen € 2.963.407.

EU subsidie regeling voor brandstofcellen en waterstof

Er is een nieuwe Europese subsidie regeling geopend die als doel heeft om de productie van waterstof en het ontwikkelen van brandstofcellen te stimuleren : het Joint Technology Initiative (JTI) Fuel Cells and Hydrogen 2. Aan de nu gepubliceerde oproep met identificatiecode H2020-JTI-FCH-2020-1 is een budget van € 93 miljoen verbonden. De oproep staat tot en met 21 april 2020 open voor voorstellen en verwante activiteiten onder het werkplan voor 2020 van de Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU). 
Copyright Daimler. All Rights Reserved.
BEKIJK DE ONDERWERPEN →

Agenda

  • 4 en 5 februari: Hyvolution waterstofconferentie en bijeenkomst S3 partnerschap European Hydrogen Valleys, Parijs. Lees meer.
  • 4 en 5 februari: Liberation Route Europe Forum, Brussel. Lees meer.
  • 10 - 12 maart:  International Health Valley evenement (Nijmegen). Lees meer.
  • 11 - 15 mei: RegioReis Arnhem Nijmegen. De definitieve data liggen nog niet vast.
  • 15 mei: Duurzaamheidsfestival The future of us, Arnhem. Informatie volgt nog.
  • 26 mei: Circulaire Economie Festival 6 e editie, De Vereeniging in Nijmegen. Lees meer.
  • 1 - 5 juni: EU Green Week. Lees meer.
  • 23 - 25 juni: European Sustainable Energy Week (Brussel). Lees meer.
  • 12 - 15 oktober: European Week of Regions and Cities (Brussel).
  • 2 en 3 december: Polis conferentie, Arnhem. Lees meer.
regioan.nl/bureaubrussel regioan.nl/bureaubrussel
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
@BureauBrussel @BureauBrussel
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden
Profiel bijwerken.