Copy
Europees nieuws voor de regio Arnhem Nijmegen
BRUSSELS LOF
vlag van de EU

Brussels Lof mei 2020

De afgelopen weken hebben wij met veel bewondering gekeken naar onze collega’s die in de frontlinie van de strijd tegen het corona virus staan. Zelf zitten wij meer in de achterhoede maar ook van hier uit proberen wij ons bescheiden steentje bij te dragen en dan met name aan de (economische) wederopbouw van de regio Arnhem-Nijmegen na corona. Dat hopen we onder meer te bereiken door (te helpen met) het aanvragen van Europese subsidies en door het organiseren van evenementen zoals de internationale Polis conferentie, die in december van dit jaar in Arnhem moet gaan plaatsvinden. In deze nieuwsbrief lees je meer over deze en andere Europese activiteiten en ontwikkelingen. Hou vol en houd moed.

Met vriendelijke groet van Arnout en Geert.

EU respons impact van Corona

In onze vorige nieuwsbrief gingen we er ook op in: wat doet de EU in de aanpak van de corona crisis? Ondertussen komt ook veelvuldig in het nieuws hoe de EU lidstaten wel én niet samen optrekken. Wij zetten hier voor u op een rijtje op wat voor manieren de EU reageert met impact op de Regio Arnhem Nijmegen.
Waar relatief weinig aandacht voor is: de EU heeft meer zeggenschap over economie, dan over gezondheidszorg (voornamelijk nationaal geregeld). Veel van de maatregelen die we zien sijpelen dus vooral indirect door: de regio, gemeenten en bedrijven hebben weinig ‘directe loketten’ in Brussel. EU maatregelen bieden hierdoor met name ruimte en steun aan ondersteuningsprogramma’s vanuit lidstaten en banken.
LEES VERDER →

Welk EU perspectief na corona?
Green Deal en covid

Voor de uitbraak in Europa van Covid 19, werd de Europese agenda beheerst door de EU Green Deal. Wat blijft daar nu van over? De laatste signalen: heel veel. Als reactie op een aantal lidstaten die de Green Deal van de agenda af probeerden te krijgen, reageerde Frans Timmermans met een ingezonden brief in meerdere EU kranten. Centrale boodschap: de Green Deal moet de richting zijn om uit de economische crisis te komen na corona en moet ons leiden naar een groen en gezond Europa.
Dit moet uiteindelijk ook terugkomen in het Europese Commissie voorstel voor het nieuwe EU budget vanaf 2021.
En de Europese Commissie staat hierin niet alleen: ondertussen hebben 17 lidstaten (waaronder Nederland) en het Europees Parlement opgeroepen om de Green Deal als richtinggevend voor economisch herstel na corona te gebruiken. Komende weken en maanden wordt er gewerkt aan het EU recoveryplan, en dan moet blijken in wat voor prioriteiten er geïnvesteerd gaat worden. Ondertussen lopen veel programma’s (voor waterstofprojecten, mobiliteit en innovatie) uiteraard ook nog door.

photo by ELYXANDRO CEGARRA (© European Union, 2020)

Meld je aan als spreker of sponsor van de Polis Conferentie 2020

Op 2 en 3 december 2020 organiseert de regio Arnhem Nijmegen samen met de provincie Gelderland de internationale Polis Conferentie over duurzame mobiliteit.

Deze jaarlijkse conferentie is een kans voor steden en regio’s om innovaties en slimme mobiliteitsoplossingen te presenteren die passen bij toekomstige stadsontwikkeling. De regio Arnhem Nijmegen groeit en de behoefte aan mobiliteit verandert. Dat vraagt om een andere manier van denken. Het ‘anders denken over mobiliteit’ loopt als een rode draad door het programma, om deelnemers te inspireren.
LEES MEER →

Europese subsidie voor laden elektrische schepen in Nijmegen

Op het terrein van de voormalige Gelderland centrale aan de Waal in Nijmegen wordt een installatie gebouwd om accucontainers voor elektrisch aangedreven binnenvaartschepen te laden  met zon- en windenerie. Het project “Energie Transhipment Hub Nijmegen (E-T Hub)”, waarin de gemeente Nijmegen een van de partners is,  ontvangt hiervoor een bijdrage van 1,6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
LEES MEER→

Co-financiering provincie Gelderland voor Europese projecten

De provincie Gelderland heeft onlangs bekend gemaakt dat bij haar subsidie kan worden aangevraagd voor de cofinanciering van projecten die in aanmerking komen voor steun uit de Europese thematische fondsen H2020, LIFE, INTERREG (NW-Europa en Europe) en CEF Mobility. De provinciale subsidie bedraagt 50% van de verplichte cofinanciering die de aanvrager zelf moet inbrengen en kan oplopen tot max. € 150.000,-.
Meer informatie vindt u in paragraaf 6.36 van deze bekendmaking:
zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-1786.pdf

Europese subsidieregeling energie-efficiëntie geopend

De Europese Commissie heeft een oproep voor het indienen van voorstellen voor energie-efficiëntie gepubliceerd. De oproep valt onder het Horizon 2020 programma en richt zich op voorstellen voor innovatie op het gebied van energie-efficiëntie.De financiering is beschikbaar voor voorstellen die betrekking hebben op gebouwen, innovatieve financiering, consumenten en diensten. Ook is er steun beschikbaar voor overheden die zich bezighouden met het uitrollen van de energie transitie. De regeling is geopend tot 10 september 2020. Er wordt voor € 64 miljoen aan projecten toegekend.
Voor meer informatie, zie:
ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals

Enkele afwijzingen

Geen subsidie voor energiearmoede project HEET

Een Europese subsidieaanvraag voor het bestrijden van energie armoede bij huiseigenaren heeft helaas de eindstreep niet gehaald. Het project was door de gemeente Arnhem, samen met onder anderen de provincie Gelderland en de gemeente Luik (B), ingediend onder het INTERREG NWE programma. Een van de redenen voor de afwijzing van het HEET project (HEET staat voor Homeowner Empowerment in the Energy Transition) was volgens de beoordelingscommissie dat in de aanvraag niet genoeg duidelijk werd gemaakt waarom juist huiseigenaren –en niet bijvoorbeeld sociale huurders- met dit project geholpen moesten worden. De gemeente Arnhem blijft echter overtuigd van het nut en de noodzaak van het project en is inmiddels op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

Subsidie aanvraag ROBUST afgewezen

 
Met het ROBUST-project beoogde de gemeente Arnhem een oplossing te vinden voor obesitas bij kinderen door middel van transformatie van openbare ruimtes (meer speelgelegenheid, minder gelegenheid tot snoepen en snacken) om zo fysieke activiteit en gezond eten te bevorderen. Het project is helaas afgewezen. Arnhem had deze subsidieaanvraag samen met een groot aantal partners (waaronder de stad Londen en de gemeente Almere) ingediend in het kader van de zogeheten INTERREG Nort West Europe regeling.

Subsidie INTERNODES project afgewezen

Een Europese -zogeheten H2020- subsidieaanvraag voor het INTERNODES project is afgewezen. Doel  van INTERNODES is het realiseren van schoon vracht- en passagiersvervoer langs de Rijn. In INTERNODES werken de drie stedelijke knooppunten Arnhem-Nijmegen Metropolitan Area (NL), Duisburg Rhine-Ruhr (DE) en Eurométropole Strasbourg (FR) samen aan  multimodale  knooppunten waar groene energie wordt geproduceerd en gebruikt voor het opladen / tanken van een breed scala aan voertuigen en schepen voor zowel lange-afstands- als lokaal / regionaal transport. De initiatiefnemers van het project gaan op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

EU City Facility geopend

De EU Facility is een Europees subsidie programma, dat speciaal is gericht op steden die (meer) willen investeren in duurzame energie. Via het programma worden lokale overheden ondersteund met op maat gemaakte, snelle en vereenvoudigde financiële steun van maximaal 60.000 euro. Doel van de subsidieregeling is dat  gemeenten in heel Europa relevante investeringsconcepten kunnen ontwikkelen, die vervolgens (lokale) investeringen in energie efficiëntie en duurzame energie uitlokken. De eerste call van de regeling gaat open op 25 mei. Daarna volgen nog meerdere calls in 2020, 2021 en 2022.
Voor meer informatie, zie: eucityfacility.eu/home.html 

Nieuwe ronde LIFE subsidie van start

Op 2 april is een nieuwe subsidieronde van het Europese LIFE programma van start gegaan. Dit programma is vooral interessant voor aanvragen op het gebied van milieu en klimaat. Zowel publieke als private organisaties mogen aanvragen voor LIFE subsidies indienen. Hierbij gaat het om overheidsorganisaties, NGO’s, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven (m.u.v. VOF’s en maatschappijen). De (vanwege Covid-19 vooruitgeschoven) deadline voor het indienen van voorstellen varieert, afhankelijk van het thema, van half juli tot begin oktober 2020.
Zie voor meer informatie, zie: ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

AAL

Het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) biedt weer nieuwe kansen voor internationale subsidieprojecten op het gebied van 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions'. Vanwege Covid 19 is de deadline voor projectvoorstellen uitgesteld naar 24 augustus 2020.
De AAL Call 2020 staat open voor (internationale) samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Daarnaast biedt de subsidieoproep de mogelijkheid om ‘kleine samenwerkingsprojecten’ in te dienen, die gericht zijn op onder andere het verkennen van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.
Voor meer info, zie onze aantekeningen of de ZonMW site. Heb je een idee, en zoek je partners? Neem contact op met Bureau Brussel via arnout.smit@arnhemnijmegen.eu .

European Social Catalyst Fund

Het European Social Catalyst Fund (ESCF) is een nieuw initiatief gericht op enkele van Europa's meest urgente sociale uitdagingen, door publiek en private middelen samen te brengen in sociale innovatie.
Het ESCF biedt financiële steun en capaciteitsopbouw voor de ontwikkeling van plannen om bewezen innovaties op het gebied van sociale dienstverlening op te schalen. Projecten moeten aantonen hoe openbare en particuliere middelen (filantropie en / of sociale investeringen) kunnen worden samengebracht om de overheidsuitgaven in een effectievere richting te helpen richten in het belang van de Europese burgers.
Projecten moeten ingaan op één van de volgende sociale uitdagingen: ageing, poverty and marginalisation, homelessness, disability, mental health, migration, promoting gender equality, dementia, digital inclusiveness, employment and job creation, inequalities, education and training, skills, community development, the role and place of young people in society, inter-generational solidarity, ecological and social transition.
Projecten moeten aansluiten bij uitdagingen in tenminste 5 EU lidstaten, en ontvangen maximaal €100.000 plus ‘capacity building support’.
Meer info? Zie de ‘call for applications’.

European Week of Region and Cities 2020

Ook in 2020 vindt er –van 12 tot 15 oktober- weer de jaarlijkse European Week of Regions and Cities (EWRC) plaats. Vanwege de corona crisis is het nog onduidelijk in welke vorm de week dit jaar zal worden georganiseerd. Mogelijk zal een (groot) deel van de activiteiten digitaal gaan plaatsvinden. De EWRC (#EURegionsWeek) is –met gemiddeld zo’n 6000 deelnemers uit tientallen landen van binnen en buiten de EU- het grootste jaarlijkse evenement in Brussel dat gewijd is aan lokaal en regionaal beleid.
LEES MEER →

Burgemeesters vragen directe toegang tot Europese fondsen

De burgemeesters Halsema (Amsterdam), Colau (Barcelona), Hidalgo (Parijs) en Sala (Milaan)hebben de overheden van Europese landen en Europese instellingen opgeroepen  om niet zwaar te gaan bezuinigen om de gevolgen van de corona crisis straks te bestrijden. Bovendien vragen zij de EU om lokale autoriteiten directe toegang te geven tot een deel van de structurele fondsen die de Europese Commissie heeft vrijgegeven ter bestrijding van de pandemie en de gevolgen daarvan.
LEES MEER→

Bureau Brussel werkt voor de @regioAN aan Europese lobby, profilering, partners en projecten. Heb je plannen? Weet ons te vinden! In het filmpje (klik op plaatje ☝️ ) kan je zien wie we zijn en wat we voor je kunnen doen.

Lees ook ons jaarplan om een blik te werpen op onze gerichte thematische inzet, onze activiteiten en om voorbeelden te zien van wat de netwerken en projecten waarbij je mogelijk aan kan sluiten.

LEES JAARPLAN →

Agenda

Vanwege het coronavirus zijn enkele bijeenkomsten afgelast of verschoven. Voor andere bijeenkomsten geldt dat deze digitaal gehouden zullen worden. 
 • 5 mei: The post-lockdown mobility strategies of Milan and London – register here!
 • 7 mei: Post-lockdown mobility strategies of Rome (tbc) - register here!
 • 11 - 15 mei: RegioReis Arnhem Nijmegen. De reis is afgelast.
 • 12 mei: Results of the POLIS members’ survey on mobility responses to COVID-19 - register here!
 • 14 mei: Reallocation of space to promote active travel - register here!
 • 15 mei: The future of us is verzet naar 11 september.
 • 19 mei: Urban logistics in lockdown: Lesson learned & solutions for "Phase 2" - register here!
 • 26 mei: Circulaire Economie Festival 6e editie, De Vereeniging in Nijmegen, is verzet naar 3 december.
 • 1 - 5 juni: EU Green Week is verzet naar 20-22 oktober.
 • 23 - 25 juni: European Sustainable Energy Week (wrs. onlinel). Lees meer.
 • 11 september: Duurzaamheidsfestival The future of us, Arnhem. Lees meer.
 • 12 - 15 oktober: European Week of Regions and Cities (Brussel).
 • 20 - 22 oktober: EU Green Week.
 • 2 en 3 december: Polis conferentie, Arnhem. Lees meer.
 • 3 december: Circulaire Economie Festival 6e editie, De Vereeniging in Nijmegen. Lees meer.
regioan.nl/bureaubrussel regioan.nl/bureaubrussel
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
@BureauBrussel @BureauBrussel
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden
Profiel bijwerken.