Copy
Europees nieuws voor de regio Arnhem Nijmegen
BRUSSELS LOF
vlag van de EU

Brussels Lof oktober 2019

Graag berichten wij u weer over de Europese activiteiten vanuit de Regio Arnhem Nijmegen, met zowel voortgang op lobby, profilering en projecten.

Veel lees plezier gewenst! Arnout Smit, Geert Ritsema, Ferit Bahceci

Succesvolle Europese week met regionale resultaten

De Regio Arnhem Nijmegen kijkt terug op een succesvolle European Week of Regions and Cities, die plaatsvond van 7 tot met 10 oktober 2019. Een bestuurlijke delegatie, aangevuld met regionale ondernemers en kennisinstellingen, bracht een vruchtbaar bezoek aan Brussel. Bureau Brussel had in samenwerking met regionale stakeholders een programma voorbereid rond de thema’s (internationale) mobiliteit, energieopslag en internationale profilering. Dit uitte zich in lobbygesprekken, events, netwerkmomenten en een stand bij de EWRC beurs.

LEES HET UITVOERIGE VERSLAG →

Thelifenet.eu afgetrapt in Brussel

Tijdens de European Week of Regions and Cities is het nieuwe internationale regioportal www.thelifenet.eu gelanceerd. Bij aankomst van de delegatie heeft de voorzitter van de regio Arnhem Nijmegen -Ahmed Marcouch- dat officieel geopend, om zo voor alle internationale kenniswerkers, studenten, bedrijven en overheden toegankelijke informatie te bieden over wat onze regio te bieden heeft op het gebied van Food, Health en Energy. Ook heeft Kiemt bij de stand, én bij het energy storage event, een brochure aangeboden om Europees te kunnen laten zien dat wij ‘Silicon Valley zijn als het gaat om waterstoftechnologie’. Een scala aan ambities om Europese samenwerking en steun voor te zoeken.
Grote belangstelling voor Europees evenement energie opslag
Meer dan 165 congresgangers namen op 9 oktober jongstleden deel aan het seminar “Energy storage and management solutions” dat Bureau Brussel samen met OostNL georganiseerd had in de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te Brussel.
 
Het evenement bracht een groot aantal belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van de opslag van duurzame energie samen. Naast  Europese instellingen zoals de Europese Commissie en de Europese Investerings Bank bevonden zich onder de aanwezigen een groot aantal bestuurders uit de regio Arnhem Nijmegen en andere Oost Nederlandse regio’s, maar ook veel vertegenwoordigers van (internationale) kennisinstellingen en het (regionale) bedrijfsleven.
 
Belangrijkste conclusie van het evenement is dat de opslag van duurzame energie (bijvoorbeeld in batterijen, maar ook door middel van waterstof) een onmisbare schakel in de energietransitie is en dat Europese samenwerking op dit vlak onontbeerlijk is. Voor een zeer uitvoerige (Engelstalige) rapportage van het evenement, bekijk deze website van Th!nkEast.

Vernieuwend Arnhems klimaatproject wint RegioStar Award

Tijdens de European Week of Regions and Cities werd in Brussel een prestigieuze RegioStar Award door de Europese Commissie uitgereikt aan het project Climate Active Neigbourhood. Arnhem is deelnemer aan dit Europese project. De RegioStar Award is een Europese prijs voor de meest innovatieve regionale projecten. Dit is een prachtige opsteker voor de duurzaamheidsambities van Arnhem en de regio Arnhem Nijmegen.
LEES MEER →

Ferit Bahceci start als trainee

Per 1 oktober begon Ferit als trainee aan zijn opdracht voor de komende 6 maanden, bij Bureau Brussel. De eerste week viel hij direct met zijn neus in de boter. De Europese week van Regio’s en Steden bood hem een interessant kijkje  in het reilen en zeilen van dit fascinerende bestuursorgaan.
Ferit heeft een blog geschreven over zijn eerste werkdag waarin hij op pad ging met bestuurders en bedrijven in het hart van Europa. Dat kan natuurlijk niet veel beter!
LEES DE BLOG →

Regio ondertekent Europese verklaring verkeersveiligheid

Van 16 tot 22 september was het European Mobility Week, dit jaar in het teken van “Safe Walking and Cycling”. In het kader hiervan organiseerden verschillende Europese stakeholders activiteiten door heel Europa.
De Europese Commissie en lidstaten hebben een commitment aangenomen om het aantal verkeersslachtoffers en serieuze ongelukken te halveren tussen 2020 en 2030. Ter ondersteuning hiervan en als oproep voor meer Europese aandacht voor verkeersveiligheid heeft de regio Arnhem Nijmegen een Europese verklaring ‘The New Paradigm for Safe City Streets” ondertekend. Dit is een initiatief van o.a. Polis, het Europees netwerk voor duurzame en innovatieve mobiliteit waar de regio samen met 74 andere publieke organisaties lid van is.
LEES MEER →

Regio Arnhem Nijmegen spreekt met leden Europees Parlement

Tijdens de European Week of Regions and Cities zijn onder leiding van voorzitter Marcouch en vicevoorzitter van Eert verschillende gesprekken met Europarlementariërs gevoerd. Met Vera Tax, Caroline Nagtegaal en Stefan Berger is ingegaan op hoe Europa in zal spelen op de ambities van de regio Arnhem Nijmegen op het gebied van internationale mobiliteit.
Wat kunnen wij aanbieden aan internationale treinverbindingen, bijvoorbeeld naar Berlijn? Welke oplossingen kunnen wij bieden om de scheepvaart te vergroenen ? En wat voor projecten kunnen wij indienen om met onze internationale logistiek het Europese corridorvervoer te verbeteren? Uit de gesprekken kwamen veel aanknopingspunten om steun voor onze ambities te krijgen in het nieuwe TEN-T beleid van de EU en de voorgestelde Europese Green Deal.

Update Europese projecten

Energiearmoede project HEET door naar laatste ronde
Het HEET project is een van de 11 (van 56) projecten die door is naar de tweede en laatste ronde van het negende INTERREG Noord West Europa programma.  HEET staat voor Homeowner Empowerment in the Energy Transition. Doel van HEET is om huiseigenaren met een laag inkomen te helpen met het investeren in de verduurzaming van hun huis. HEET is gestart vanuit de gedachte dat de energietransitie voor iedereen toegankelijk moet zijn. De gemeente Arnhem is de zogeheten leadpartner van het project.  Andere partners zijn onder meer de gemeente Plymouth (VK), de provincie Vlaams Brabant (B)  en het Centraal Bureau voor de Statistiek (NL). Uiterlijk februari 2020 wordt het definitieve voorstel ingediend.
 
Obesitas project ROBUST door naar volgende fase
Ook het ROBUST project is door naar de laatste ronde van het negende INTERREG Noord West Europa programma. De gemeente Arnhem is de regionale partner in het project. ROBUST ontwikkelt de ‘Healthy Weight Action Zones’ (HAZ), gebieden rondom basisscholen waar omgevingsfactoren worden verbeterd, voor een gezondere leefstijl van kinderen. Een nieuwe toolbox voor stadsplanning moet lichaamsbeweging, toegang tot groen gebied en actieve mobiliteit stimuleren. Ook worden er in samenwerking met supermarkten, eetgelegenheden en de lokale gemeenschap activiteiten georganiseerd die een gezond dieet bevorderen. Er wordt nu gewerkt aan een volledige aanvraag, die uiterlijk in februari 2020 ingediend moet zijn.
 
Repair Economy project definitief goedgekeurd
Het INTERREG Noord West Europa project SHAREPAIR is definitief goedgekeurd. De stad Leuven (B) is leadpartner van het project, de gemeente Nijmegen is “associated partner”. Doel van het project is om de keuzemogelijkheden  van de burger voor meer reparatie (van o.a. elektronica) te vergroten, waardoor de rol van "prosumenten" in de circulaire economie toeneemt.
 
Tweede fase Liveable Cities project ingediend
Het Horizon2020 projectvoorstel Liveable Cities is ingediend voor de tweede ronde. In het project wil een Europees consortium samen met Arnhem, Nijmegen, de Radboud Universiteit, Van Hall Larenstein en RadboudUMC in en met wijken “nature based solutions” creëren om gezondheid en welzijn te verbeteren. Eind van het jaar horen we of de subsidie en samenwerking doorgaat!

Agenda

  • 31 oktober: BT Event "Verdienen met energie". Arnhem. Lees meer.
  • 14 november: boost cross-border regions through better transport, Brussel. Lees meer.
  • 19 november: Medica, grootste beurs op medical technologies. Bus naar Düsseldorf door Health Valley, The Economic Board Arnhem – Nijmegen – Wageningen, Novio Tech Campus en Briskr. Lees meer.
  • 26 november: EU Design Days, Brussel. Lees meer
  • 27 en 28 november: jaarlijkse POLIS conferentie. Lees meer.
regioan.nl/bureaubrussel regioan.nl/bureaubrussel
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
@BureauBrussel @BureauBrussel
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden
Profiel bijwerken.