Copy
Nyt om sommerhuskloakering i Odsherred.
25. februar 2020
Åbn i internetbrowser

Fortsat udfordret af vand

Vand fra oven og et højt grundvandsspejl udfordrer kloakeringsarbejdet

Ifølge DMI blev efteråret det vådeste nogensinde, og her i det nye år er jorden mange steder så mættet, at marker og haver står under vand, fordi vandet ikke kan nå at forsvinde væk.
Vejret påvirker også gravearbejdet og reetableringen på sommerhusvejene. 
Aktiviteter fra uge 9 til 11
Entreprenørfirmaet Per Aarsleff har planlagt følgende aktiviteter på Hønsinge Lyng med start i uge 9.

Lyngvej:
Vi indsnævrer kørebanens bredde til 3 meter på dele af Lyngvej fra uge 9 og fræser asfalt ud fra sidevejene: Keramikvej, Kirsebærstien, Junglestien og ved ejendommen Lyngvej 161. 

På Lyngvej-strækningen udføres kloakeringen med boring, som kræver et stort tørt hul, som boremaskinen kan placeres i.

Frem til uge 11, forberedes gravehullerne med gravekasser og grundvandssænkning, så de er klar til at boremaskinerne ankommer. Borearbejdet forventes at starte i uge 11.
I perioden arbejdet står på, opfordrer vi alle til at køre med stor forsigtighed forbi udgravningerne.  

Imens vi arbejder vil enkelte ejendomme og veje blive "lukket inde" af gravearbejdet. Sommerhusejere og gæster vil kun kunne tilgå ejendommene på anden vis. F.eks. via omkørsler eller midlertidige veje af jernplader. 

Lyngkrogen
Udgravning til skelbrønde og etablering af grundvandsænkning er så småt begyndt. Gravearbejdet på Lyngkrogen-vejene forventes at starte mandag i uge 10.
Infomøde for gult område 
Ligger din ejendom i det gule område, vil du inden længe modtage en indbydelse med posten til et infomøde om kloakeringen i dit område.

Infomødet for gult område afholdes:
Tirsdag den 17. marts 2020.
Kl. 17.00 -18.30. 
Asnæs Forsamlingshus
Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Tilmelding til mødet er nødvendig senest fredag den 13. marts til: nab@odsherredforsyning.dk 
Ellinge Lyng og Vig Lyng nord
Imens flere og flere ejendomme får lagt kloakstik på Hønsinge Lyng, retter vi samtidig blikket mod Vig Lyng nord og Ellinge Lyng, der skal kloakeres i perioden 2021-2015. Området er indtegnet med grønt på kortet. Vi tager forbehold for at grænser og tidspunkter kan ændres.   

Vi har sendt breve til ca. 1.200 sommerhusejeres hjemmeadresse vedlagt en stikskitse, for at indhente oplysninger om eksisterende brønde. Ud fra disse oplysninger går vi gang med planlægning og forprojektet til området. 
Husk at sende skitserne retur til Odsherred Forsyning inden svarfristen.  

Klik på kortet herunder for at se kortet i stort format
Hen over vinteren og foråret vil vi foretage geotekniske boringer på Ellinge Lyng og Vig Lyng nord, som led i forberedelserne og planlægningen af den næste etape.

Fra uge 9 og frem til maj, vil en landinspektør på vegne af Forsyningen måle brønde op. Du behøver ikke være hjemme når vi kommer forbi.
Hvis vores repræsentant kan se at der er nogen hjemme banker han på, inden han går i gang med opmålinger på din grund. 
Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet.
Det glæder os, at du vil læse med, når vi udsender nyheder om sommerhuskloakering.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Odsherred Forsyning A/S, Alle rettigheder forbeholdes