Copy
Nyt om sommerhuskloakering i Odsherred.
17. september 2019
Åbn i internetbrowser

Så er vi i gang

Gravemaskinerne er rullet ind på Zentas vænge, og vi har lagt de første kloakstik i jorden.

Når alle skelbrønde og stikledninger er på plads, lægger vi kloakledningen i vejen, der leder spildevandet fra sommerhusene til pumpestationen på Zentas Vænge.
Til slut reetablerer vi på din grund.
Pumpestation
For enden af Zentas Vænge har vi placeret en pumpestation, der fremover skal pumpe spildevandet fra sommerhusene til renseanlægget i Højby.
Når vi placerer dit nye kloakstik, graver vi kun en smal rende fra vejen og ind på din grund. Den færdige brønd vil kun rage ca. 5 - 10 cm op fra jorden. 
Nogle steder er jorden meget sandet. Derfor bruger vi også gravekasser, når vi placerer et kloakstik. Det fylder måske lidt mere på din grund, men sikrer at jorden ikke styrter sammen og forsinker arbejdet.
Må jeg tilslutte mit spildevand, når hovedledningen og kloakstik er lagt?
Det korte svar er nej. Imens vi kloakerer skal vi bruge den nye ledning til at lede grundvandet videre til Fuglebæks Å. Du må derfor først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand til sommer, når du modtager et brev om dette fra Odsherred Forsyning.  

Kommende aktiviterer

I det område, der skal kloakeres frem til december 2019 er entreprenøren i gang med at markere, hvor vi forventer at placere din skelbrønd.

Du kan også møde Aarsleffs folk i gang med diverse opmålinger i de områder, der først skal kloakeres til foråret.

Vi har valgt to typer kloak på Hønsinge Lyng

Vi har fået en del spørgsmål fra jer, vedrørende valg af kloaksystem på Hønsinge Lyng.

Hønsinge Lyng kloakeres med gravitation og pumper til at løfte spildevandet, hvor det på grund af områdets topografi er nødvendigt. 
Der etableres ikke vakuum i dette sommerhusområde.
Beskæring på sommerhusvejene
Nogle veje er smalle, og da vores maskiner er store, er det nødvendigt at beskære beplantningen ind mod skel.
Inden vi går i gang med kloakeringen afholdes der et vejsyn, hvor vi sammen med grundejerforeningen aftaler, hvem der skal beskære og hvordan der beskæres.

Når vores entreprenør beskærer, bruger de en traktor med en bred savklinge. Det resulterer i en grovere beskæring. Er der særlige hensyn i forhold til beskæringen, som vi bør kende til, kan din grundejerforening bringe det op på vejsynet. 
Vi har oprettet en pladstelefon
Har du behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff i dagtimerne på
tlf. 24 64 79 14.
Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig.
På forhånd tak.
Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet.
Det glæder os, at du vil læse med, når vi udsender nyheder om sommerhuskloakering.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 Odsherred Forsyning A/S, Alle rettigheder forbeholdes