Copy
Nyt om sommerhuskloakering i Odsherred.
24. marts 2020
Åbn i internetbrowser

Vejret skyld i forsinkelser

Selvom gravearbejdet kom rigtig godt fra start i september 2019, har vinterens voldsomme regnmængder og et højt grundvandsspejl i den grad sat Forsyningens entreprenør på en hård prøve.

Når der både kommer vand fra oven og fra neden bliver det hele mere besværligt. Jorden er mange steder så mættet, at vandet simpelthen ikke kan nå at forsvinde væk. Selvom vi har forsøgt at tilpasse tidsplanerne og flytte gravearbejdet til mere tørre veje, må vi desværre konstatere, at det dårlige vejr bliver skyld i forsinkelser. Der er 400 sommerhuse på Hønsinge Lyng, som skulle have været kloakeret inden sommeren 2020, vi når desværre ikke dem alle inden sommer, ca. 80 ejendomme i det gule område forsinkes en smule. 

Klik her for at se et kort over, hvad vi når og hvad vi ikke når inden sommerferien 2020. 

Der sendes breve til de grundejere, der ikke når at blive kloakeret inden sommerferien i år.

Planen er fortsat at hele Hønsinge Lyng vil være færdigkloakeret til aftalt tid - juli 2021. Direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen, vil ikke udelukke yderligere forsinkelser, da man i Forsyningen endnu ikke ved om, og hvordan, Covid-19 får betydning for projektet.
Hønsinge Lyng
Klik på kortet herunder, og se indelingen af Hønsinge Lyng i farver.
Covid-19
Odsherred Forsyning bakker selvfølgelig op om statsministerens opfordring til, at alle, der kan blive hjemme, skal blive hjemme i forbindelse med at bremse smitten af coronavirus.

Bemandingen i kundeservice er derfor stærkt reduceret, og vi har lukket for personlig betjening på kontoret i Grevinge. 

De administrative medarbejdere arbejder hjemmefra og kan både besvare telefonen og e-mails, men da det er en uvant situation for os alle, håber vi på jeres forståelse for, at der kan være længere svartider.
Infomøde for gult område måtte aflyses
På grund af Covid-19 valgte Forsyningen at følge myndighedernes anbefalinger, og aflyste derfor infomødet den 17. marts om kloakeringen for grundejere i det gule område. 

Vi har derfor lagt præsentationen om arbejdet i det gule område på Forsyningens hjemmeside. Du kan også læse den ved at klikke her.
Stikskitser
Med brevet til grundejere i det gule område medfulgte en stikskitse. 
Hvis du har ændringsforslag, bedes du fortsat indsende skitsen, så vi har den senest ved udgangen af uge 13, til projektleder Maj-Britt Greve på mail: mbg@odsherredforsyning.dk 
Er du i dit sommerhus kan du også aflevere den i vores postkasse på Hovedgaden 39, 4571 Grevinge. Vi har på grund af Covid-19 lukket for personlig betjening. 

Du bedes notere dit navn, mail og telefonnummer på sktiskitsen, så vi kan kontakte dig i forbindelse med gravearbejdet, hvis det bliver nødvendigt. 
Arbejder frem til påske:
 • Frejasvej – Gravning af hoveledning.
 • Lyngkrogen  –  Gravning af hovedledning.
 • Smidsholmvej og Lyngvej  – Asfalteres i uge 14.
 • Lyngvej (i den sydlige ende) – Opstart med etablering af sugespidser i– anlæggene startes ikke før påske.
 • Smidsholmvej og Lyngvej –  Trafikreguleringen fjernes inden påske.
Øvrige aktiviteter inden påske:
 • Tv-inspektion på Friggsvej, Klitholm, Moseholm,  Lyngvej, Sandholm, Tingstedvej, på marken – foregår i uge 13.
Påskeferie (uge 15)
 • Gravemaskinerne og mandskab holder påskeferie i uge 15. 
 • Tv-inspektion på Baldersvej og Smidsholmvej.
 • Der slukkes for grundvandsanlæggene i påskeugen  –  de startes op 2. påskedag, så det er muligt at starte gravearbejde tirsdag i uge 16.
Efter påske (Fra uge 16)
 • Lyngvej (i den sydlige ende) – Opstart på gravearbejde i uge 16.
 • Frejasvej og Smidsholmvej  –Færdiggøres. 
 • Lyngkrogen – Arbejdes fortsættes og der klargøres til boring i stierne – opstart i uge 17.
Klik på billedet for at se tidsplanen i fuld størrelse. 
Vi gør opmærksom på, at tidsplanen er vejledende, og at der kan ske ændringer.  
Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet.
Det glæder os, at du vil læse med, når vi udsender nyheder om sommerhuskloakering.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Odsherred Forsyning A/S, Alle rettigheder forbeholdes