Copy
  • Verslag en presentaties werkgroepbijeenkomst 'grondstoffen' van 23 maart 2017
View this email in your browser

Verslag werkgroepbijeenkomst Verkenning Grondstoffenbasis
 


Met de bijeenkomsten van de werkgroep ‘grondstoffen, transparantie en duurzaamheid’ zoekt het platform partijen op die die laten zien hoe het mogelijk is om duurzame biomassa / biobrandstoffen ketens op te zetten. In de visie van het Platform is het beschikbaar maken van duurzame biomassa een van de kernopgaven voor de omwenteling naar een fossielvrije, biobased samenleving.
 
In de werkgroep wil het Platform het beschikbaar maken van duurzame biomassa als het ware op de ontwerptafel leggen. Het uitgangspunt is: hoe komen we tot volumes duurzame biomassa die op een maatschappelijk verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Het Platform wil denkkracht mobiliseren die zich richt op de vraag hoe het kan. Het is de bedoeling om pilotprojecten op te zetten die laten zien hoe inzet duurzame biobrandstoffen / biomassa op een verantwoorde wijze kan gebeuren.
 
De eerste bijeenkomst, donderdag 23 maart 2017, stond in het teken van een verkenning naar hoe het potentieel aan biomassa beschikbaar is te maken, het koppelen van biomassavraag en -aanbod in Europa en Nederland en een verkenning naar welke grondstoffen een hoge CO2-reductie opleveren.
 
Hierbij sturen we u het verslag, lijst met namen van aanwezigen en de presentaties.
 
Aan u de volgende vraag:

 Deze drie inleidingen op de bijeenkomst hebben stof tot nadenken gegeven. Graag ontvangen we van u de volgende informatie:
 
  • Welke vervolgvragen leven bij u na de bijeenkomst?
  • Welke onderwerpen zou u verder graag aan de orde willen stellen?
  • Welke partijen zouden we bij volgende bijeenkomsten kunnen uitnodigen voor de werkgroep?
Stuur ons uw input voor vervolg grondstoffenverkenning

Verslag en presentaties


Hierbij sturen we u het verslag, lijst met namen van aanwezigen en de presentaties.

Verslag werkgroepbijeenkomst Verkenning Grondstoffenbasis, donderdag 23 maart 2017, Utrecht

Lijst met namen van aanwezigen werkgroepbijeenkomst.

‘Strategische visie Biomassa 2030’, door Marten Hamelink, Directie Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van Economische Zaken

Biomass supply and demand scenarios in the European Union and the Netherlands, Ric Hoefnagels, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht. 

(How to solve) Indirect Land Use Change from biofuels, Carlo Hamelinck, associate director bij Ecofys
 

Copyright © 2017 Platform Duurzame Biobrandstoffen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp