Copy

Versa Welzijn Update - okt 2018

Blog Anita Keita

Vorige week was de week tegen de eenzaamheid. Een week vol evenementen en activiteiten, waaraan ook Versa Welzijn een bijdrage leverde. In Hilversum organiseerde het CDA een bijeenkomst over eenzaamheid, met minister Hugo de Jonge, Ben Hammer (Hilverzorg) en ik als sprekers. De GGD organiseerde samen met Versa Welzijn een regionale leerhuis-bijeenkomst over eenzaamheid of gemeenschapskracht, met spreker/communitybuilder Birgit Oelkers.

De cijfers liegen er niet om: gemiddeld is 40% van de inwoners in onze regio sociaal eenzaam en 8% ernstig eenzaam. Hiervan zijn we ons weer even pijnlijk bewust geworden. We weten via deze RIVM-website exact hoeveel eenzaamheid er is per wijk. Hoe gaan we hiermee verder nu het stof is neergedaald?

Bestrijden van eenzaamheid werkt niet
Woningcorporaties proberen hun vragen over sociaal leefbare buurten en wijken op innovatiebijeenkomsten met bestuurders uit andere sectoren op te lossen, zonder inwoners. Met leefbaarheidsbudgetten van 120 euro per huishouden zijn ze nog te vaak zelf het wiel aan het uitvinden en mensen aan het inzetten. Gemeenten benoemen projectleiders om eenzaamheid te bestrijden. Laten we eens stoppen met onze hoop op maakbaarheid en snel resultaat. In de leefwereld gaat het om met geduld, kleine gezamenlijke stappen in de praktijk te zetten, mét inwoners.

Birgit Oelkers, onze gids in community building, verwoordt het heel scherp: “Stop met denken voor inwoners, stop met het stigmatiseren van eenzame mensen, stop met hen bij elkaar te brengen als doelgroep en ontsla uw projectleider eenzaamheid”. Het zijn inspanningen vanuit een “zieligheidsframe”: eenzame mensen worden geholpen door niet eenzamen. Dat is stigmatiserend. Zo reduceren we mensen tot hun probleem. Zie het interessante artikel van Birgit Oelkers.  

Laten we de krachten bundelen!
De belangrijkste conditie voor een fijn leven is (voor de meeste mensen) sociaal contact, erbij horen en ertoe doen. En precies dat kunnen we als professional niet bieden. We kunnen het wel oproepen en ondersteunen. Hiervoor is tijd, geduld en krachtenbundeling nodig tussen gemeente, woningcorporaties, sociaal werkers, andere ketenpartners en inwoners. Laten we daarom onze krachten bundelen. 


We kunnen het niet alleen, wel samen
Onze sociaal werkers zijn het hele jaar bezig met het voorkomen van eenzaamheid. Dat doen we door te werken aan betekenisvolle relaties op buurtniveau, los van tegenstellingen zoals eenzaam en niet eenzaam of kwetsbaar of niet kwetsbaar. Vanuit de overtuiging dat ieder van ons wel eens eenzaam of kwetsbaar is én ernaast zoveel meer. Dat meer zoeken we continu op en verbinden we waar het maar kan. Vanuit ons vakmanschap sociaal werk. Dat is een enorme opgave, waarvoor we ieder uurtje en budget bij elkaar schrapen en dan nog een chronisch gebrek aan tijd ervaren. Bij deze opgave kunnen we alle steun gebruiken die maar mogelijk is, bijvoorbeeld:

  • gemeenten en woningcorporaties die bereid zijn te investeren in versterken en voorkomen;
  • samenwerken met actieve inwoners;
  • samenwerken met collega’s bij gemeenten, woningcorporaties en andere netwerkpartners die ook deze drive en focus hebben.

In de praktijk ziet dat er zo uit:

  • In Muiden stelt de woningcorporatie 1 en misschien 2 woningen in een nieuwbouwproject beschikbaar voor ontmoeting in het dorp.
  • Voor gebiedscoördinatoren en medewerkers sociaal beheer van de drie woningcorporaties in Hilversum, verzorgen Birgit Oelkers en onze opbouwwerker Houriya Harrane binnenkort samen met bewoners een workshop gemeenschapsgericht werken.
  • Met woningcorporaties zijn we in gesprek over onze rol in de energietransitie. De energietransitie is immers ook een sociale opgave. Juist in ‘kwetsbare’ wijken vraagt de energietransitie om extra ondersteuning. De energietransitie kan een vliegwiel vormen voor leefbare en betrokken wijken. Woningcorporaties weten alles van de techniek, wij alles van de sociale opgave. We onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. Stef Braamhaar is de projectleider van deze opgave. Wil je meedenken? Stuur Stef een mail.
 
Doe je mee?
Laat me je ideeën en inbreng weten! En ter inspiratie: in “Corporaties werken aan sociale netwerken” staan mooie voorbeelden van hoe woningcorporaties, sociaal werkers, inwoners en gemeenten samenwerken.
 
Tot slot wijs ik je graag op Versa Events de komende periode, zoals een open workshop met Cormac Russell:
  • 11-10-2018: werkdiner ‘De Sociale Basis’ in de Al Amal Moskee in Hilversum met gastspreker Hans van Ewijk (volgeboekt): een verslag volgt binnenkort.
  • 5-12-2018: diverse workshops met Cormac Russell, de Britse goeroe en onze inspirator van community building in Hilversum: van 12-14 uur is er een open workshop voor alle belangstellenden: opgeven kan hier.
  • 12-11-2018: nationale kinderwerkdag, dit jaar georganiseerd door onze kinderwerkers.
  • 31-1-2019: congres preventie jeugdzorg, georganiseerd door Youke, GGD, Leger des Heils, Unita en Versa Welzijn: aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in workshops gebaseerd op best practises en nieuwe uitdagingen.

Hartelijke groet,

Anita Keita
directeur-bestuurder
06 413 465 52  


 

Je ontvangt de Versa Update omdat je staat ingeschreven in onze e-mail database. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je je afmelden via onderstaande link.

Kreeg je deze Update doorgestuurd en blijf je graag op de hoogte? Meld je aan en je ontvangt onze Updates voortaan rechtstreeks.

Versa Welzijn
Larenseweg 30 | Postbus 1463 | 1200 BL Hilversum |  035 623 11 00 | communicatie@versawelzijn.nl

Mijn gegevens aanpassen
Afmelden nieuwsbrief


Copyright © 2018 Versa Welzijn, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp