Copy
Versa Welzijn Update
Blog Anita Keita 
"Heb je het naar je zin?", vragen mensen mij.
Zeker! Ik word blij van de organisatie en dat is, geloof ik, wederzijds. Ik word ook blij van de samenwerkingspartners in de regio. Steeds meer richten we, ook bestuurlijk, de blik naar elkaar in plaats van allemaal los van elkaar naar de gemeenten. Dat is mooi. Want sociaal werk is belangrijker dan ooit. Voor sociale cohesie, om bij te dragen aan het geluk van mensen, voor preventie van dure zorgkosten, om te zorgen dat het schaarse geld daarheen gaat waar het echt nodig is. 

In deze Versa Update praat ik je kort bij over onze vorderingen.
 
Wijkgericht werken in Hilversum
Ik kan er niet omheen, veel van mijn aandacht ging de afgelopen maanden naar Hilversum. De noodzaak was groot: sociaal werk was hier gedecimeerd, medewerkers waren ontgoocheld. Inmiddels is er bij gemeente en onze partners erkenning voor de noodzaak van een duurzame sociale basis. We hebben extra opbouwwerkers, sociaal verbinders in buurthuizen en maatschappelijk werkers kunnen aannemen, wat ons weer body geeft om echt iets te kunnen betekenen. Wijkgericht maatschappelijk werk geven we, sinds kort, samen met MEE vorm. Dat is nog pril maar veelbelovend.
 
Nu alle vacatures worden ingevuld, komt het wijkgericht samenwerken langzaam maar zeker van de grond.  Benieuwd wie in welke wijk werkt? We sturen je graag een overzicht van wie in welke wijk werkt, vraag het hier aan.

Uitnodiging Raadsleden: kom kijken! 
Onlangs liet een team aan ambtenaren zien hoe ze werken en wat hiervan het effect is. Dat deden ze narratief, aan de hand van 6 verhalen. De ambtenaren waren onder de indruk: "Dit moeten alle raadsleden weten! Hoe brengen we die informatie daar?". Ons antwoord en bij deze een herhaalde oproep: raadsleden zijn zeer welkom bij ons: om mee te lopen, te zien, te voelen! Ja, ik kom graag.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen
In verkiezingsdebatten in Hilversum horen we nogal eens dat er steeds meer geld naar Versa Welzijn gaat. Voor de goede orde: in 2014 ontvingen we in Hilversum ca 4,5 miljoen subsidie, nu ca 3,5 miljoen. De extra middelen voor sociaal werk die het college onlangs beschikbaar stelde, zijn niet voor Versa Welzijn.
Samenwerkingsverband De Ontmoeting (zorg, gemeente en welzijn) gaat het college adviseren over de inzet van deze extra middelen voor sociaal werk in Hilversum. Medewerkers van de partners van De Ontmoeting kunnen, in samenwerking, voorstellen voor initiatieven doen die bijdragen aan preventie en het voorkomen van zorgkosten. Eind maart verwachten we de eerste voorstellen, o.a. voor schuldpreventie. In mijn volgende blog volgt meer informatie.
 
Innovatie en projecten
Waar Hilversum vaak de krant haalt, voltrekken zich in onze andere gemeenten allerlei vernieuwingen, zonder veel ophef. Zo wordt er in Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren door gemeenten geïnvesteerd in schuldpreventie. Onze teams konden de preventieve effecten laten zien van interventies als Administratie voor Elkaar en Formulieren spreekuren. Op 24 mei organiseren we een Inspiratiebijeenkomst schuldpreventie, met speciale spreker dr Nadja Jungman, lector Schulden en Incasso. U bent van harte uitgenodigd om deze sessie bij te wonen. Meer informatie en aanmelden.
 
In Wijdemeren wordt in april al het derde Wijdehuis geopend. Wijdehuizen zijn ontmoetingsplekken voor iedereen die net dat steuntje in de rug nodig heeft om iets te ondernemen. 
Het project AutoMaatje is, in samenwerking met de ANWB, gestart in drie gemeenten: Gooise Meren, Blaricum, Eemnes, Laren en Wijdemeren. Dit is, naast de Belbus en BoodschappenPlusBus, een van onze mobiliteitsprojecten.
 
Coaching
Jonge Syrische statushouders krijgen in Gooise Meren individuele coaching van onze jongerenwerkers. Zo zijn 18 jonge statushouders begeleid naar werk. Een deel van hen beleefde echter een terugval. Daarom start volgende week een pilot met hen: "Kom in je kracht met je eigen levensverhaal". In samenwerking met een therapeut brengen zij hun levensverhaal in beeld en gaan zij op zoek naar hun kracht. Het is een preventieve interventie op een voldoende vroeg moment om psychische problemen te beperken.
 
Wil je meer lezen over ons? Op onze website verzamelen we mooie verhalen: over wat we doen en waarom we er blij van worden. 

Graag tot de volgende Versa Update,

Anita Keita
06 413 465 52


Je ontvangt de Versa Update omdat je staat ingeschreven in onze e-mail database.

Versa Welzijn

Larenseweg 30 | Postbus 1463 | 1200 BL Hilversum |  035 623 11 00 | communicatie@versawelzijn.nl

Mijn gegevens aanpassen
Afmelden nieuwsbrief


Copyright © 2018 Versa Welzijn, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp