Copy

Versa Welzijn Update

Blog Anita Keita

Versa Welzijn gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau. Dat doen we van mens tot mens. Ons werk kan alleen succesvol zijn als we de hele mens als vertrekpunt nemen. Niet alleen focussen op de problemen, ook op de mogelijkheden. Niet alleen het individu zien, ook zijn omgeving. In deze Update lees je daar meer over.

De mens als vertrekpunt
Onze mensen zijn geen handjes of uitvoerders van instructies. Zij bepalen met hun drijfveren mede wat ons als werkgemeenschap drijft. Dat betekent dat we medewerkers vragen zichzelf vooral niet thuis te laten. Hun vakmanschap wordt bepaald door de mens die ze zijn. Al lang voor zij bij Versa kwamen werken, waren ze bezig zich een vak eigen te maken. Ze willen iets bijdragen aan de wereld. Ze zochten een plek om zich verder te ontplooien, waar ze kunnen samenwerken met anderen om dingen te doen die je in je eentje niet voor elkaar krijgt.

Vaar op je intern kompas
Onze teams zijn bezig met het stellen van doelen. Samen als team doelen stellen, vraagt om eerst je eigen interne kompas op te zoeken. Daarbij vragen we mensen niet alleen te kijken naar wat ze doen, maar ook naar het waarom. Wat drijft je, waar geloof je in? De antwoorden staan voor iemands vakmanschap op dit moment. De idee is dat je periodiek hier op reflecteert: wie ben je als vakman/ -vrouw en hoe ontwikkel je je?

Mijn overtuiging is dat we mensen nog te vaak als individu met problemen zien en op zoek zijn naar snelle resultaten: minder eenzaamheid, minder schulden etc.

Waarom vertel ik je dit?
Ik vertel je dit met de vraag of je me wilt helpen.

Het besef dat het allemaal niet zo maakbaar is en we geduld moeten betrachten, naar heelheid moeten streven, dringt nog langzaam door. Of beter gezegd: het besef en de goede wil zijn er wel, maar worden maar al te snel ondergesneeuwd door onze ambitie naar snel resultaat. Maar als je je als hulpverlener eerst boven mensen plaatst, kom je niet meer snel als mens naast ze te staan.

Van mens tot mens
Ons doel is om naast mensen te staan, oog te hebben voor de hele mens en diens leefgemeenschap. Dat is een kanteling die alleen gaat lukken als we zelf ook veranderen. Dat begint met het bewust worden van onszelf. Dat je altijd houvast hebt aan je eigen innerlijke kompas, opdat je jezelf als mens kunt inzetten!

Wat is jouw kompas?
De komende vakantieperiode geeft misschien wat tijd en rust om stil te staan bij je eigen vakmanschap. Dat geldt ook voor mij als bestuurder. Met dat doel haal ik deze maand feedback op, zowel in- als extern. Extern zijn hiervoor ongeveer 20 partners benaderd. Ben je niet benaderd en wil je me graag feedback geven? Dat kan natuurlijk altijd. Laat het me weten.

Ontmoet onze sociaal werkers
Wil je onze sociaal werkers in jouw gemeente ontmoeten? Mail ons voor een afspraak. Je kunt hier meer lezen over ons werk.

Ik wens je een mooie zomer!

Anita Keita
directeur-bestuurder
06 413 465 52

 
 

 

Je ontvangt de Versa Update omdat je staat ingeschreven in onze e-mail database. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je je afmelden via onderstaande link.

Kreeg je deze Update doorgestuurd en blijf je graag op de hoogte? Meld je aan en je ontvangt onze Updates voortaan rechtstreeks.

Versa Welzijn
Larenseweg 30 | Postbus 1463 | 1200 BL Hilversum |  035 623 11 00 | communicatie@versawelzijn.nl

Mijn gegevens aanpassen
Afmelden nieuwsbrief


Copyright © 2018 Versa Welzijn, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp