Copy

Versa Welzijn Update

Blog Anita Keita

Sociale Basis
In mij schuilt een idealist. In feite is dat de reden dat ik bij Versa Welzijn werk. Daarin ben ik niet de enige. Ieder mens zou in onze samenleving een goed leven moeten kunnen leiden, dat is het ideaal dat ons verbindt. Ons motto is “Van mens tot mens”. Als ik op een feestje vertel over mijn werk valt me op hoeveel mensen niet weten wat sociaal werk is. Als ik de Sociale Basis noem, kijken de meeste mensen me helemaal vragend aan. Terwijl in de lokale coalitiebesprekingen en landelijk de “Sociale Basis” opeens een hot item is: terecht! Wat is dat precies, hoe verhoudt dit zich tot sociaal werk en wat kost het? Daarover gaat deze update.

De Sociale Basis is balanceren
Het versterken van de Sociale Basis staat sinds kort hoog op de agenda. Zo vormt het een onderdeel van gemeentelijke beleidsteksten, is het een van de trajecten van het programma Sociaal Domein van het ministerie van VWS en staat het centraal in de plannen van Sociaal Werk Nederland en Movisie.

De Sociale Basis is alles wat bijdraagt aan sociale inclusie (niemand wordt buitengesloten), sociale gelijkheid (iedereen is gelijkwaardig) en sociale cohesie (iedereen is ingebed in en verbonden met de samenleving).

Het is een weefsel van verbindingen, van relaties. Een proces van balanceren dat continu doorgaat. Teveel sociale cohesie kan bijvoorbeeld dwang en aanpassing tot gevolg hebben en gelijke behandeling kan het leveren van maatwerk belemmeren. Wat helpt bij een Sociale Basis is plekken voor ontmoeting; buurthuizen, kerken, sportverenigingen, scholen, buurtsupers, etc. Dit laatste wordt ook wel de sociale infrastructuur genoemd. Wat ook helpt is sociaal werk.

Je plek vinden in de samenleving
Onze sociaal werkers ondersteunen mensen, individueel en gezamenlijk, om een positie te vinden in de samenleving, om deel te nemen, om elkaar te ontmoeten, om ambities te kunnen verwezenlijken, om het leven aan te kunnen en vorm te geven. Hierbij zoeken onze sociaal werkers, in de persoon en zijn omgeving, naar wat daar aan krachten en mogelijkheden aanwezig zijn en proberen die vrij te maken. Zoals de voetbalclub die Syrische statushouders toeliet, of de vele vrijwilligers (ca 2.500 bij Versa!) die zich inzetten voor activiteiten.

We spreken meerdere talen
Iedere sociaal werker heeft in essentie het zelfde vertrekpunt. Dat noemen wij “van mens tot mens”: we starten altijd met de mens in zijn directe omgeving en zoeken met hem/haar naar wegen om een goed leven te leiden. We hebben ook specialismen: peuterwerk, kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, maatschappelijk werk en sociaal juridische dienstverleners zijn hier voorbeelden van. Met name opbouwwerkers/buurtwerkers hebben een belangrijke rol in de Sociale Basis. Ze bewegen zich tussen inwoners, informele organisaties en instituties en verstaan de talen van al die ‘werelden’, ze begrijpen de verschillende perspectieven.

Wat kost het?
Als mensen een beetje beginnen te begrijpen wat sociaal werk is en ik vertel vervolgens dat we hiervoor jaarlijks bij 9 gemeenten subsidie aanvragen, wordt bezorgd gekeken. Wat kost sociaal werk dan? Is dat niet erg duur? Ard Sprinkhuizen, associate lector aan de Hogeschool Inholland, becijferde onlangs dat gemeenten jaarlijks per inwoner gemiddeld 180 euro investeren in sociaal werk tegenover 5.000 euro per inwoner aan zorg. De stad Utrecht besteedt in 2019 67 euro per inwoner aan de Sociale Basis, waarvan 16 euro aan sociaal makelaars (opbouwwerk). Wil je weten hoeveel gemeenten in Gooi en Vechtstreek per inwoner investeren in ons sociaal werk? Bekijk dan eens onderstaande grafiek. Zo investeerde Hilversum in 2017 €40,88 in sociaal werk van Versa Welzijn (rode deel). Het blauwe deel geeft het gemiddelde bedrag per inwoner in Nederland aan. Hoeveel investeren de Gooise gemeenten in totaal in de Sociale Basis; minder of meer dan €180? Ik ben benieuwd!Wie zijn onze sociaal werkers en waar vind je hen?
Voor Hilversum hebben we inmiddels een kaartje gemaakt. Hierop vind je onze sociaal werkers in ieder van de 8 wijken. Vanaf juni heeft iedere wijk hier weer opbouwwerk en we werken met de ABCD aanpak. Voor andere gemeenten gaan we zo’n kaart ook maken. Op dit moment gaan al onze sociaal werkers op de foto. Met die foto’s maken we een smoelenboek op onze website, zodat onze mensen nog beter voor je herkenbaar en bereikbaar zijn. Heb je nog andere suggesties of vragen? Mail ons!

Ontmoet onze sociaal werkers
Wil je onze sociaal werkers in jouw gemeente ontmoeten? Mail ons voor een afspraak. Je kunt hier meer lezen over ons werk.

Graag tot de volgende Versa Update,
Anita Keita
directeur-bestuurder
06 413 465 52

Je ontvangt de Versa Update omdat je staat ingeschreven in onze e-mail database. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je je afmelden via onderstaande link.

Kreeg je deze Update doorgestuurd en blijf je graag op de hoogte? Meld je aan en je ontvangt onze Updates voortaan rechtstreeks.

Versa Welzijn
Larenseweg 30 | Postbus 1463 | 1200 BL Hilversum |  035 623 11 00 | communicatie@versawelzijn.nl

Mijn gegevens aanpassen
Afmelden nieuwsbrief


Copyright © 2018 Versa Welzijn, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp