Mandag 2. November 2020

Nyhedsbrevet - Ugen Der Gik

  1. Epidemiloven gennemgås kort
  2. Interview med Ole Dammegaard
  3. En sang fra vor eget land
  4. Læge og prof. Peter C. Gøtzsche taler ud
  5. En ny BEK 1534 ang. mundbind
  6. ButiksOpslag klart til dit lokale indkøbssted
  7. SundhedsStyrelsens anbefalinger pr. 28/10

Medlemskab og Diverse

1. Epidemiloven gennemgås kort

Herunder på video genemgås kort udkastet til ny Epidemilov, læs evt. hele udkastet på 227 sider, Link.
Vi har også gennemgået og understreget de væsentligste afsnit/tekster, Link.
Vær gerne med til at kontakte diverse organisationer der skal give deres høringssvar i forbindelse med EPIDEMILOVEN inden Fredag den 13. november. (det er ikke en joke, det er fredag den 13.). Se listen af organisationer, Link

Og husk gryder, potter og pander til:
Demonstration - Stop Epidemiloven, Christiansborg Slotsplads
Onsdag den 4. november kl. 08:00 - 17:00
Torsdag den 5. november kl. 08:00 - 17:00
Fredag den 6. november kl. 08:00 - 17:00
Mandag den 9. november kl. 08:00 - 17:00
Tirsdag den 10. november kl. 08:00 - 17:00
Onsdag den 11. november kl. 08:00 - 17:00
Torsdag den 12. november kl. 08:00 - 17:00
Fredag den 13. november kl. 08:00 - 17:00

Læs mere om Epidemiloven på vor hjemmeside, Link

Epidemiloven gennemgås af can jur Mads Palsvig.
Mads Palsvig - formand for JFK21

2. Interview med Ole Dammegaard

Her en times samtale med Ole Dammegaard og Mads Palsvig hvor de vender og drejer situationen, og giver bud på nationalt som internationalt hvordan vi kan forholde os til udfoldelsen af Lock Step planen dag for dag.

Ole Dammegård og Mads Palsvig taler om udfordringerne ved livet netop nu og de valg vi tager.

3. En sang fra vor get land

Her en god samling af billeder og opslag på situationen til den danske sang af gruppen Danser Med Drenge, 'Hvor Vil Du Ydmyge Dig?'

4. Læge og prof. Peter C. Gøtzsche taler ud

Stop Corona-hysteriet og smid maskerne!
Af læge PETER C. GØTZSCHE, professor og direktør, Institute for Scientific Freedom, København:
“Nu kan vi ikke længere overleve uden at ligne bankrøvere, når vi skal købe ind. På få år er vi gået fra maskeforbud til maskepåbud for at nedbringe risikoen for at blive smittet med coronavirus, men det virker formentlig ikke.
Der er kun 700, der er døde med corona. Der dør 14.000 om året af rygning. Et stort dansk studie, hvor halvdelen af 6000 personer bar maske, og den anden halvdel ikke gjorde, er blevet afvist af tre toptidsskrifter. Forskerne bag studiet har betegnet det som enestående, og resultaterne som kontroversielle, og har sagt, at det bliver publiceret, når nogen tør at gøre det. Denne gemmeleg tyder på, at studiet viser, at masker ikke beskytter nogen mod at blive smittet. Hele verden har behov for og krav på at kunne nærstudere denne forskning. Forskerne kan bare lægge deres manuskript op på medRxiv, så vi alle kan læse det, hvilket ikke forringer deres muligheder for at få det udgivet i et toptidsskrift. Det vil jeg kraftigt opfordre dem til at gøre omgående, og jeg har derfor skrevet til de af dem, der har givet sig til kende, professorerne Henning Bundgaard, Thomas Lars Benfield og Christian Torp-Pedersen. Jeg har også skrevet til Sundhedsministeriet.
Det er aldeles uacceptabelt, at forskerne ikke for længst har delt deres resultater med andre, alt imens hele verden bliver pålagt at bære masker. Netop på medRxiv er der i øvrigt et review om studier af mundbind, lagt op i april i år, og der var ingen signifikant effekt af mundbind på smitte med influenza eller influenzalignende sygdom. Kommentarerne til disse fund er også ganske interessante. Den socialdemokratiske mindretalsregering går enegang. Konfererer ikke med andre partier og lægger ikke data frem, så man kan se, om de voldsomme indgreb i den personlige frihed nu også giver mening eller mere er udtryk for Kaare Mølbaks mavefornemmelse, som det så rammende er blevet sagt.
Hvordan fandt man ud af, at alle mink inden for en radius af 7,8 km skulle aflives? Hvorfor ikke 5 eller 10 km? Og hvorfor er smitten så voldsom på disse farme? Er det, fordi udenlandske gæstearbejdere, ligesom i bygge- og slagteribranchen, lever alt for tæt sammen for at kunne sende det meste af indkomsten ud af landet? Så er det jo der, man skal sætte ind, i stedet for at beordre mundbind til alle danskere.
Jeg vil foreslå noget helt andet. I stedet for at gøre os alle syge, hvilket er den følelse, man får ved at bære mundbind, så kunne vi bede om, at enhver, der har øvre luftvejssymptomer, skal bære maske (for at lade tvivlen om effekten af maskerne komme de raske til gode). Drop forsamlingsforbuddet på kun 10 personer. Der er allerede alt for mange restauranter og andre virksomheder, der er gået konkurs, og samfundslivet er sat i stå. Beskyt dem med størst risiko, dvs. først og fremmest de gamle, og giv vore børn og unge lov til at passe undervisningen.
De fleste af dem, der dør af corona, er over 80 år gamle, har andre konkurrerende sygdomme og en kort livsudsigt. Der er kun 700, der er døde med corona. Der dør 14.000 om året af rygning, og rygere lever i gennemsnit 10 år kortere end andre.
Vi kunne redde tusindvis af liv og titusindvis af leveår ved at sætte afgiften på tobak væsentligt i vejret, men det vil socialdemokraterne ikke, angiveligt pga. hensyn til grænsehandelen (og vel også til deres egne rygende vælgere).
Det er en proportionsforvrængning, der vil noget.
Drop dette maskeforbud.
Der er andet og mere i livet end frygt for at dø af corona.”

Læge Peter C. Gøtzsche

En ny BEK 1534 ang. mundbind

BEK nr 1534 af 28/10/2020
Seneste bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19.

Vær opmærksom på undtagelserne:
§ 4. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
Og § 5 pkt. 4:
§ 5. Uanset § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer: 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

Og Jvf. § 1 stk. 3. Medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale kan bortvise kunder, brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

Det vil sige, hvis gæsten/kunden/brugeren "berettiget" ikke bærer masken pga. een af undtagelserne i § 4 el. 5 kan stedet IKKE bortvise gæsten/kunden/brugeren.
Altså på godt dansk, hvis personale eller gæster har vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser eller en af de andre berettigede undtagelser, har man ret til at være der uden maske og stedet har ikke ret til at smide dig ud.

Læs mere om maskerne og links på vor hjemmeside, Link

Vi har ikke, den perfekte eviden for mundbind

6. ButiksOpslag klart til dit lokale indkøbssted

ButiksOpslag med tekst og billede klar til print i A4 og opsætning, så alle kunder klart og tydeligt kan forstå rammerne omkring masker og fritagelse i din butik eller lignende lokale:

KÆRE KUNDE
hvis du ikke bærer mundbind eller visir - forventer vi at du er fritaget.
Selv tak!
hilsen personalet

Vi henviser til undtagelserne i
BEK 1534 § 4 og § 5 af 28/10/2020
www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534

ButiksOpslag

7. SundhedsStyrelsens anbefalinger pr. 28/10

Brug af mundbind i det offentlige rum - side 30

7.2.Undtagelser for anbefalingerne og krav om mundbind

Mundbind skal i udgangspunktet kun bruges af personer, der selv kan tage det af og på. Samtidig skal mundbindet kunne sidde tæt til ansigtet, og det gør, at fx. mindre børn eller nogle personer med forandringer ved ansigt og ører kan være undtaget, fordi et standardmundbind ikke passer til dem. Endelig er det vigtigt, at bæreren af mundbind ikke får voldsomme gener ellerubehag ved at bruge det.

Der gælder følgende undtagelser fra vores anbefalinger om at bruge mundbind i det offentlige rum, som fxi den kollektive trafik, restauranter, detailhandel mv:

  • Børn under 12 år.Sundhedsstyrelsen fraråder ikke decideret mundbind til børn. Det vigtige er blot, at de er store nok til, at det ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at de selv kan tage det af og på. Små børn bør ikke bruge mundbind, da der kan være risiko for kvælning.
  • Borgere med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brugeller for-hindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan fx være personer med fx nedsat syn-eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.
  • Borgere som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind.Nogle vil opleve, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom. Hos an-dre kan det give vejrtrækningsproblemer eller forværre symptomer hos personer, der har angst eller vejrtrækningsbesvær, fx KOL. Mundbindet skal generelt fjernes, hvis der opstår svære gener og ubehag, som fx vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser mv.

Mundbind skal ikke benyttes i situationer, hvor det grundet aktivitetens natur ikke kan anvendes, det er fx når man dyrker idræt, hvor det kan blive vådt og begrænse vejrtrækning eller ved visse behandlinger i sundhedsvæsenet.
Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv., samthvis politiet skal foretage identifikation. Mundbind skal desuden fjernes hvis bærer for svære gener og ubehag, som vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse.

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at der ikke skal forelægges dokumentation, som lægeerklæring mv., for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og at der ikke bør påkræves et krav om dette. Borgere, der af ovenfor nævnte grunde ikke kan anvende mundbind eller visir må ikke bortvises eller blive nægtet adgang.
Det er vigtigt med en udbredt forståelse og respektbåde blandt befolkning, trafikselskaber, restauranter, erhvervsdrivende mv., om, at ikke alle kan bære mundbind eller visir, og at der ikke altid er en synlig årsag herfor.

7.2.Undtagelser for anbefalingerne og krav om mundbind

Medlemskab og Diverse

Medlemskab

Støt op med et medlemskab!

Pris

Obs! For resten af året 2020 koster et medlemskab 100,- kr. for alle.

Nedenstående priser gælder for næste år 2021
Det koster kr. 300,- kr. pr. halvår at være medlem af partiet Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab.
Studerende, arbejdsløse og pensionister: Halv pris
Betaling forfalder 1. januar og 1. juli med sidste rettidige betalingsdag 1. februar og 1. august hvert år.

Betaling

Betaling af medlemskab kan ske med Bankoverførsel eller MobilePay:
MobilePay til tlf. nr.: 19680
Husk gerne navn og adresse ved overførsel og MobilePay, så sender vi en lille hilsen. Hvis ikke man vil give sin adresse, er det også i orden.
Arbejdernes Landsbank – Reg. nr.: 5301 – Konto nr.: 0263080
Fra udlandet til Arbejdernes Landsbank tilføj IBAN og SWIFT: IBAN: DK4553010000263080 SWIFT: ALBADKKK
Merkur bank – Reg. nr.: 8401 – Konto nr.: 1298811

Links

Interne links

Links

Eksterne links

Email
Website
Facebook
YouTube
Copyright © *2020* *JFK21*, All rights reserved.

Our mailing address is:
*info@jfk21.dk*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.