Copy
KRONIK:  
BLIVER DEN DANSKE BEFOLKNING SNYDT FOR kr 80 MIA (MILLIARDER) HVERT ÅR?

(DET KORTE SVAR ER JA!!!!!!) Det lidt længere svar nedenfor.
 
View this email in your browser
Mit navn er Mads Palsvig, jeg er cand jur, HD Finansiering. Jeg har arbejdet mere end 25 år som international investment banker med speciale i handel med statsobligationer og derivater.....kedeligt.....I know.......(dog ikke for mig, jeg synes det var vildt spændende) i København, London og Hong Kong. Jeg har været uofficiel advisor til Federal Reserve (den Amerikanske privatejede centralbank) i over 10 år. Jeg har startet et nyt parti, der hedder JFK21 – JordenFrihedKundskab. Medierne begynder snart at skrive meget mere om vores parti, vil jeg gætte på.

Jeg vil her beregne, hvad effekten af at indføre vores to første mærkesager ud af i alt 28 mærkesager vil betyde henholdsvis for en enlig henholdsvis for en familie med 2 børn.

Derpå netop de to mærkesager og så nedenfor vil jeg ridse nogle facts op, som politikere, medier og uddannelsessystemet godt kunne dække bedre.

 
Men allerførst beregningerne:
Beregning 1                   Enlig
Mærkesag nr 1 =          Skattefri Borgerdividende kr 2500 pr måned
Mærkesag nr 2 =          Muligt rentefrit lån over 30 år for kr 2500 pr måned =   kr 900.000
Formue efter 30 år =                         kr 900.000

Det vil sige en enlig kan låne i det Folkeejede Realkreditinstitut kr 900.000 til en bolig UDEN at tage en krone op af lommen og samtidig blive 2500 kr rigere pr måned eller 30.000 om året eller i alt kr 900.000 rigere på 30 år.
                                            -                    -                    -                    -
Beregning 2                   Familie på fire, far, mor + 2 børn
Mærkesag nr 1 =          Skattefri Borgerdividende kr 10.000 pr måned
Mærkesag nr 2 =          Muligt rentefrit lån over 30 år for kr 10.000 pr måned =                     kr 3.600.000
Formue efter 30 år =                         kr 3.600.000
 
Det vil sige, en familie på fire kan låne i det Folkeejede Realkreditinstitut kr 3.600.000 til en bolig UDEN at tage en kr op af lommen og samtidig blive 10.000 kr rigere pr måned eller 120.000 om året eller i alt kr 3.600.000 rigere på 30 år.

 
Dernæst de to mærkesager:
Mærkesag nummer 1 "SÆT PENGENE FRI" = Folkeejet Nationalbank
Økonomisk politik
1.Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter. (DKK 80 Mia pr år).
i. (Se forslaget på Island: ’Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland’ https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf.
b. Alle borgere får en konto og en aktie direkte i en Folkeejet Nationalbank. Således kan alle indskudsordninger, statsgaranti og statsstøtte til privatejede banker ophøre. Ved fremtidige bankkriser kan banker således gå konkurs som alle andre virksomheder uden at vælte hele samfundsøkonomien.
c. Ens nuværende privatejede bank kan man give fuldmagt, således at alt i praksis bliver som nu med PBS og internetbank.
d.Statens indtjening ved at udstede landets penge (DKK 80 Mia) fordeles ligeligt til befolkningen i form af borgerdividende.
i. 2% af BNP (DKK 2.000Mia 2015) skabt som vækst plus 2% skabt som inflation.
ii.I alt ca. DKK 1.200 pr måned per dansker. Børn og voksne.
e. Penge skabt som gæld af bankerne (ca DKK 1.045 Mia) omlægges til Statslige penge over 12 år (DKK 87 Mia pr år i 12 år) og udbetales som borgerdividende direkte til borgernes konto i den Folkeejede Nationalbank.
i. I alt ca. DKK 1.300 pr måned per dansker. Børn og voksne. (I 12 år indtil alle de bank producerede penge som gæld med rente er konverteret til Statslige rentefrie penge uden gæld).
f. Finanstilsynet gøres uafhængigt af økonomiske interesser og må ikke høre under og ej heller finansieres af banksektoren. Desuden vedtages at et flertal i Finanstilsynet kommer fra sektorer udenfor banksektoren.
-------------------------------
KOMMENTAR:
"Pengeskabelsen skal komme alle ligeligt til gode". Vi har beregnet det konservativt til kr 2.500 per borger per måned, skattefrit.
Ideen er baseret på Frossti Sigurjonsson rapport på Island.
------------------------------
Her en video af et foredrag om Pengeskabelsen:
1. del Mads Palsvig København 28 oktober 2016
https://www.youtube.com/watch?v=bNjVQo_IvRY
 
Mærkesag nr 2. "Folkeejet realkredit-instituion udsteder realkreditlån til 0%-rente".
Mennesker må ikke betale renter
i. men må gerne modtage renter fra virksomheder. (Danskere betalte DKK 200 mia i renter, bidrag og gebyrer i 2015 til pengeinstutter plus DKK 20 Mia i renter på statsobligationer).
ii. Det står fortsat virksomheder frit for at vælge, hvorledes et økonomisk afkast fordeles mellem investorerne, som enten variabel dividende + potentielle kursstigninger eller fast rente.
iii. Hvis mennesker kautionerer for et firma, kan man ikke hæfte for den del, der går til renter.
b. En ny Folkeejet Nationalbank udsteder rentefrie realkreditlån til alle fysiske personer/mennesker. (F.eks 100% op til 1/2 mio, 90% op til 1 mio, 80% op til 1 ½ mio  og 70% for alt over 1,5 mio).
(Et realkreditlån på DKK 2.000.000 vil over 30 år koste DKK 5.555 per måned).
i. Ved tilstrækkelig friværdi vil det være muligt at få afdragsfrihed i en periode, f.eks. i tilfælde af arbejdsløshed.
ii. Virksomheder/fiktive personer finansieres fortsat på markedsvilkår.
c. Den folkeejede Nationalbank kan også udstede billån og kassekredit efter nærmere definerede formler/regler. (F.eks. 30% udbetaling i billån og 1 – 3 gange månedsløn kassekredit, hvis god kreditvurdering og accept af modregning i borgerdividende).
d. Mængden af kontanter i samfundet fordobles med DKK 10 Mia om året i 5 år. Indtjeningen herfra (ialt DKK 50 Mia) tilføres Finansministeriet. Virksomheder må gerne modtage kontanter, men ikke bruge kontanter i samfundet. (Dette tiltag forventes ønskeligt på grund af stærkt forøget vækst for mindre virksomheder i den private sektor).
-----------------------
KOMMENTAR:
Denne er stor og i økonomisk forstand af samme størrelse og måske større end mærkesag nr 1 vedr. pengeskabelsen. En væsentlig del af de DKK 200 Mia danskerne betaler i renter forsvinder ud af landet. Denne mærkesag vil øge samtlige danskeres levestandard betragteligt.
 
Og til aller sidst de kølige Facts:
Sedler og mønter bliver produceret i Nationalbanken.

De Digitale Konto-Penge produceres i privatejede pengeinstitutter, når der optages et lån. I princippet og i praksis hvidvasker/producerer pengeinstitutet helt nye penge ud af den blå luft, når der bliver optaget et lån. Således stiger pengemængden når der optages lån. Og pengemængden falder når lånet betales tilbage.

Det JFK21 – JordenFrihedKundskab foreslår er at penge produceres enten i Finansministeriet, ligesom John F Kennedy gjorde i få måneder inden han blev myrdet, eller i en Folkeejet Nationalbank. Således vil befolkningen få kontrol med størrelsen på pengemængden i stedet for profitmaksimerende privatejede pengeinstitutter.

Hvad er forskellen på det nuværende system og det JFK21 – JordenFrihedKundskab foreslår?
  1. I dag har vi et system som i gennemsnit øger pengemængden med kr 80 Mia (milliarder) om året, heraf går 90% til finansiel spekulation hovedsageligt i ejendomme. Disse penge går ikke til almindelige mennesker i udkants-Danmark, men hovedsageligt til en lille priviligeret elite, der opkøber de bedste ejendomme i Kbh, Aarhus og Odense. Det eneste dette nuværende pengesystem gør er, at skabe større forskel på de superrige og de almindelige danskere, samt skabe inflation i ejendomspriserne.
  2. Det JFK21 – JordenFrihedKundskab vil indføre er et pengesystem, hvor pengene introduceres i samfundet direkte på borgerens konto til ligeligt gavn for alle borgere i landet.
HVILKET SYSTEM VIL DU HELST HAVE?
  1. Fortsæt som om intet er hændt og vent på den næste finanskrise og spis pop corn mens du ser land efter land blive udplyndret.....Iraq, Grækenland, Libyen osv ...coming to a theatre near you soon!
  2. Støt op om JFK21 – JordenFrihedKundskab eller kontakt dit eget yndlings-(Hollywood-skuespillende)politiske parti om bed dem om at få de berømte fingre ud af den berømte bagdel og fingrene op ad kagedåsen! Hvis du vælger det sidste så held og lykke med det
 
Danmarks Nationalbank blev startet i 1936 (se Lov om Danmarks Nationalbank) ved at man købte den privatejede Københavns Nationalbank  for ingenting/nul kroner/helt GRATIS!  Jeg gentager lige: For ingenting/nul kroner/helt GRATIS.

Danmarks Nationalbank betaler hele sit overskud til den danske stat. Dog kan den vælge at beholde en ligeså stor del af sit overskud, som den har lyst til. (Glimrende deal! Sådan en vil jeg også have!) Hele egenkapitalen i Danmarks Nationalbank er penge, den har taget fra det danske folk.

Danmarks Nationalbank er ikke en statslig virksomhed (se virk.dk).

De kalder sig selv en ”selvejende institution”, som det lyder så fint. Men er en fond. Der er bare det ved fonde at de har hemmelige vedtægter, som Danmarks Nationalbank pudsigt nok nægter at udlevere til offentligheden. Det er således ikke muligt at verificere, hvem der er aktionærer eller beneficiaries, som det også kaldes. Men mon ikke aktionærerne er nogen, der er rigtig gode venner med ejerne af Københavns Nationalbank, når nu de solgte den for ingenting/nul kroner/helt GRATIS! Hvem sælger noget for ingenting nu om dage?

Det var ikke noget problem for Nationalbank direktør Lars Rohde at afskedige 145 ansatte i ATP Alpha, efter sigende som betingelse for at få den fine stilling som Nationalbank direktør. Dette til trods for at ATP Alpha havde givet i gennemsnit 12% afkast om året, ifølge direktør for ATP Alpha Hr Gunnarsson. Var det ikke i pensionisternes interesse at få så højt afkast som muligt? Ikke ifølge Lars Rohde, det vigtigste for ham var at få sig sådan en fin titel. Senere ansatte han sin nabo som rådgiver til en millionhyre. Eftersom det ikke er en statslig virksomhed, behøvede han ikke at slå stillingen op, men kunne blot ansætte, hvem han ville. Det blev så hans kvindelige nabo. Hun er sikkert ligeså kvalificeret til sit job som Søren Pind, Sass Larsen og Dan Jørgensen.

Københavns Nationalbank blev privatiseret i 1818 med en 100 årig tilladelse, som man dog diskret i 1918 blot valgte, at fortsætte som om intet var hændt.

I dag ligger Danmarks Nationalbank under BIS, Bank of International Settlements, og skal følge alle instrukser fra den privatejede BIS, som ligger med diplomatisk status og eget politi i byen Basel i Schweiz. Altså også helt uden for nogen som helst demokratisk kontrol.

Federal Reserve, den Amerikanske Centralbank, er privatejet. Den blev privatiseret med The Federal Reserve Act i 1913. Ejerne er de 12 ligeledes privatejede Regionale Federal Reserve Banks. Hovedaktionær i Federal Reserve er en af disse 12 regionale reserve banker: New York Fed, som ejes af de Amerikanske Investment banker, inklusive Citibank, Goldman Sachs, Morgan Stanley (som undertegnede arbejdede for) og flere andre investment banker.....og så også nogle private citizens...men hvad de hedder er shhh...secret... shhhh.....

Federal Reserve stod bag Wall Street Crashet i 1929. Citat: Tidligere Formand for Federal Reserve Ben Bernanke, som undertegnede mødte til et møde om Macroøkonomi og International Pengepolitik med professor i Økonomi Hannah Scobie og en anden trader i Paris i 2004.

BIS, Bank of International Settlements, blev oprettet efter Versailles  traktaten til at håndtere udplyndringen af Tyskland efter WWI. Den blev i 1930’erne benyttet til det modsatte, nemlig finansieringen af Hitler-Tysklands oprustning. Den skulle have været lukket i 1945, men pudsigt nok blev den i stedet ophøjet til at blive alle de privatejede og privatkontrollerede centralbankers centralbank. Dette skete samtidig med, at alle de ledende nazister via Operatoin Paperclip fik topstillinger i ikke mindst CIA, men det må vi gemme til en anden kronik.

Lande som har uafhængige selvstændige cetralbanker: Iran, Syrien, Cuba og Nordkorea. Kina har de facto også fået sin uafhængighed ved at udstede store lån fra Finansministeriet direkte til offentlige og private projekter. Dette er hovedforklaringen på det økonomiske mirakel i Kina, men det er ligeledes en helt anden kronik.

Påstand:           Nationalbanken er ”uafhængig” (her må der godt grines højlydt!) for at sikre pengenes værdi (hahahahahaha).

Fact:                   Nationalbanken  har devalueret/stjålet 97% af pengemængden på 100 år. Et ord ”springs to mind”: Zimbabve. Men hvad det reelt er = Legaliseret insider trading. Det er kriminelt, at nogen ved hvorledes den økonomiske udvikling bliver, hvis de investerer efter det. Og det gjorde de i 1929 og i 2008. Pudsigt nok kom ingen i fængsel... Korruption anyone?

Hvad gør de danske politikere?:  Ren faktuelt igen så enten totalt undlader de at drøfte emnet (det drejer sig jo også kun om kr 80 Mia (milliarder) om året) eller som i blandt andre Sass Larsens tilfælde, så lyver de om det fra Folketingets talerstol, han undskyldte sig direkte adspurgt på baren Toga med: ”Det var embedsmændene, der sagde jeg skulle sige det”.

En bekendt af mig kontaktede alle 179 medlemmer og spurgte, hvorfor de ikke drøftede emnet og lavede det om?  177 svarede ikke. 2 svarede. Een fra Enhedslisten og een fra Dansk Folkeparti med samme ordlyd:

”Vi har fået mundkurv på.”

(copyright: Mads Palsvig)

(Pris for at indrykke/udgive kronikken  = kr 10.000,00 + 12 Champagne Jacquesson, Cuvee 739 Extra Brut)

(Guerilla marketing dog tilladt: man må gerne dele på facebook og i emails).
Copyright © *2017* *madspalsvig*, All rights reserved.

Our mailing address is:
*mads.palsvig@gmail.com*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list